Aktualizace webu

Datum aktualizace Odkaz
2022-12-09 Evidence publikační činnosti PedF UK a hodnocení VaVaI
2022-11-02 Půjčovna
2022-11-01 Meziknihovní služby
2022-10-27 Obecné informace o knihovně
2022-10-21 Učebnice Fraus
2022-09-23 Česká periodika odebíraná Knihovnou PedF UK
2022-09-15 KPG – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KPS – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KPPP – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KAJL – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KBES – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KDDD – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KTV – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KITTV – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KAMV – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KG – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KRL – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KVV – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KOVF – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KČL – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KCHDCH – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KMDM – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KČJ – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KFJL – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KHV – elektronické informační zdroje
2022-09-15 KSP – elektronické informační zdroje
2022-08-31 Adresář pracovníků
2022-05-13 Knihovnické a informační služby
2022-04-27 Služby pro studenty se speciálními potřebami
2022-04-01 Tvorba bibliografických citací - nástroje a návody
2022-02-28 Elektronické informační zdroje
2022-02-21 Bookport
2022-02-07 Zahraniční periodika dostupná v Knihovně PedF UK
2022-01-07 Životní prostředí
2022-01-07 Rezervační boxy
2022-01-06 Postup při objednávání knih
2022-01-06 Objednávání literatury pro zaměstnance fakulty
2022-01-06 Informace pro řešitele grantových projektů
2021-11-29 Studovna
2021-11-29 DDA
2021-11-21 Rozcestník elektronických zdrojů Knihovny PedF UK
2021-11-15 Studovna v Celetné
2021-11-15 Kontaktní adresa
2021-09-17 Postup objednávání periodického tisku
2021-09-07 Kvalifikační práce
2021-09-02 Periodika
2021-09-02 Jak platit zpozdné za knihy?
2021-06-09 Skenované tituly pro handicapované studenty
2021-06-09 Skenované tituly pro handicapované studenty podle časového harmonogramu
2021-04-20 Nabídkový seznam vyřazených dokumentů
2021-01-18 Elektronické informační zdroje pro katedry
2021-01-18 E-prezenčka
2021-01-18 Provozní doba
2021-01-18 Seznam právě zpracovávaných titulů (PedF)
2021-01-18 Open Access
2020-12-03 Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (RIV) PedF UK v letech 2011-2015
2020-06-10 Rozcestník elektronických zdrojů Ústřední knihovny PedF UK
2020-03-31 Pokyny k tvorbě závěrečných prací
2020-03-30 Repozitáře kvalifikačních prací
2020-02-10 Studentské pomocné síly v Knihovně PedF
2020-01-14 Výběr časopisu k publikování, rizika tzv. predátorských časopisů a nakladatelů
2019-07-02 Library of the Faculty of Education, Charles University
2019-06-28 Elektronické informační zdroje (databáze) dostupné v r. 2018 na PedF UK
2019-05-15 Prohlášení o přístupnosti webových stránek
2019-04-11 Jak to u nás vypadá
2019-04-08 Zahraniční periodika dostupná v Knihovně PedF UK v roce 2018
2019-04-08 Česká periodika odebíraná Knihovnou PedF UK v roce 2018
2019-04-08 Historie odebírání periodik
2019-02-27 Ceník poplatků a placených služeb v Knihovně PedF UK
2019-02-14 Fotogalerie
2019-02-14 Výstava publikací k 70. výročí založení fakulty
2019-02-14 Ročníky periodik uložených v depozitáři v Brandýse
2019-02-14 Týden Open Access
2019-02-14 Prezentace Citace 2
2019-02-14 Návody
2019-02-14 Dvorky 2014
2019-02-14 Návod na využití služby E-prezenčka
2019-02-14 Citace 2015
2019-02-14 Podpora handicapovaných studentů
2019-02-14 Open Access - fotogalerie
2019-02-14 Dvorky 2014
2019-02-14 Stručný návod na vyhledávání v systému Kramerius
2019-02-14 Kramerius
2019-02-14 Mezi didaktikou a houslovým doprovodem - Ondřej Hník
2019-02-14 Autorské čtení prof. PhDr. Anny Hogenové, CSc.
2019-02-14 Autorské čtení Aloise Marhoula a Petry Loulové
2019-02-14 Přesuny knihovního fondu v ÚK
2019-02-14 Dvorky 2015 ve studovně
2019-02-14 Bibliobox
2019-02-14 Praktický seminář o Open Access pro doktorandy a vědecké pracovníky