Tvorba bibliografických citací - nástroje a návody

Citační manažer Citace PRO Plus - slouží k vytváření a správě citací, k jejich stahování z databází a katalogů. Pomocí doplňku pro Word umožňuje vkládání citací do textu.

Přístup pro studenty a zaměstnance fakulty je zdarma prostřednictvím institucionální autentizace, tzn. kliknutím na ikonku s logem a názvem Univerzity Karlovy a následným přihlášením údaji Centrální autentizační služby UK - Citace PRO Plus.

Knihovna nabízí v případě potřeby studentům a zaměstnancům pro práci s manažerem Citace PRO Plus konzultace nebo školení.

Více o citování:

Zdarma dostupné citační manažery: