Česká periodika předplácená Knihovnou PedF UK

Tištěné časopisy jsou dostupné ve studovně.

U elektronické verze časopisu se kliknutím na odkaz dostanete buď do archivu časopisu nebo k plnému textu, a to přímo nebo přihlášením přes CAS.

Celostátní deníky, regionální noviny, časopisy zájmové i vzdělávací, přepisy rozhlasových a televizních pořadů, najdete v Anopressu, mediální databázi plných textů článků z českých tištěných a internetových periodik. Anopress obsahuje vybrané zpravodajské a informační servery, je denně aktualizován. Přístupný je také archiv s retrospektivou do roku 1996.

Nefunkční odkazy hlaste na zuzana.krejci@pedf.cuni.cz

Název časopisu

ISSN

Odkaz

Forma

Lokace mimo studovnu

Odkaz do CKIS

 

A / Věda a výzkum : magazín AV ČR

2533-784X

Fulltext E   A1035  

A2

1803-6635

  P      

Andragogika v praxi

2336-5145

Archiv P   A1047  

Anthropologie

0323-1119

Fulltext E   A1023  

Biologie - chemie - zeměpis

1210-3349

Archiv

P+E   A972  

Cantus

1210-7956

P   A1027

Cizí jazyky

1210-0811

Archiv od ročníku 64 P+E   A55  

Časopis Matice Moravské

0323-052X

Web P   A1033  

Česká antropologie

1804-1876

Web E   A1056  

Česká literatura

0009-0468

Archiv (1953–1998) P+E   A8  

Československá psychologie

0009-062X

Fulltext E

též KPsy

A63  

Český časopis historický

0862-6111

Archiv E   A17  

Český jazyk a literatura

0009-0786

Archiv P+E   A4  

Člověk a výchova  

2464-5680 Web P   A1032  

Čtenář

0011-2321

Fulltext E

Knihovna - interní

A799  

Dětský sluch

nemá

Archiv P      

Didaktické studie

1804-1221

Archiv

P+E   A1008  

Dnešní svět

1801-4119

Fulltext E   A221  

Filozofický časopis

0015-1831

Fulltext E   A18  

Finanční, daňový a účetní bulletin

1210-5570

  P

EO

   

FORUM

1211-1724, e1214-5726

Fulltext

E   A1040  

Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

2533-7882, e2533-7890

Fulltext

E   A1030  

Historia Scholastica

2336-680X

Archiv E   A1058  

Host

1211-9938

Archiv P+E   A608  

Hudební věda  

0018-7003

Archiv E   A855  

Hudební výchova

1210-3683

Archiv

P   A936  

Kormidlo

nemá

Archiv E   A1053  

Listy filologické

0024-4457

Archiv E   A447  

Litteraria Pragensia : Studies in Literature and Culture

0862-8424

Fulltext E   A1054  

Marginalia historica

1804-5367

  P   A1005  

Naše řeč

0027-8203

Fulltext E   A40  

National Geographic

1213-9394

Archiv P+E   A857  

Opus musicum

0862-8505

Fulltext E   A755  

Orbis scholae

1802-4637, e2336-4637

Fulltext

E   A1000  

Pedagogická orientace

1211-4669, e1805-9511

Fulltext

E

též ÚVRV a KPP

A965  

Pedagogika

0031-3815, e2336-2189

Fulltext

E   A11  

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

0032-2324

Archiv E   A1038  

Poradce ředitelky mateřské školy

1804-9745

Pro přístup kontaktujte Zuzanu Krejčí E   A1039  

Prague Journal of English Studies

1804-8722, e2336-2685

Archiv

E

Studovna v Celetné

F47217  

Revue Prostor

0862-7045

  P   A1043  

Rozhledy matematicko-fyzikální

0035-9343

Archiv P+E

též KMDM

A64  

Řízení školy  

1214-8679

Dostupné ve studovně E   A1045  

Slavia

0037-6736

Fulltext E   A117  

Slovanský přehled

0037–6922

Archiv P+E   A721  

Slovenská reč

0037-6981

Archiv E   A545  

Slovo a slovesnost

0037-7031

Fulltext P+E   A41  

Sociologický časopis

0038-0288

Archiv E   A524  

Speciál pro střední školy: příloha časopisu Řízení školy  

1214-8679

Dostupné ve studovně E      

Speciál pro školní družiny: příloha časopisu Řízení školy  

2336-4343

Dostupné ve studovně E      

Speciál pro školní jídelny: příloha časopisu Řízení školy  

2336-6818

Dostupné ve studovně E      

Speciální pedagogika

1211-2720

Archiv

P+E   A918  

Studia paedagogica

1803-7437, e2336-4521

Archiv P+E

Kpsy + ÚVRV

   

Svět literatury

2336–6729

Archiv  E   A1028  

Školní poradenství v praxi 

2336-3436

Dostupné ve studovně E   A1046  

Tvar

0862-657X

Archiv čísel E      

Tvořivá dramatika

1211-8001

Archiv E

též KPP

A986  

Učitel matematiky

1210-9037

Archiv P+E

též KMDM

A987  

Učitelské noviny

0139-5718

Archiv E A52  

Učitelský měsíčník

2694-9946

Dostupné ve studovně E    

Vesmír

0042-4544

P   A50  

Výtvarná výchova

1210-3691

Archiv

P+E   A14  

Živa

0044-4812

P   A51