Pracoviště

Půjčovna v Rettigové knihovna@pedf.cuni.cz 221 900 148
Studovna v Rettigové knihovna@pedf.cuni.cz 221 900 178
Studovna v Celetné knihovna@pedf.cuni.cz 221 900 759
Depozitář Brandýs jan.samohejl@pedf.cuni.cz 221 900 696

 

Zaměstnanci

Jméno E-mail Telefon Činnost
PhDr. Zuzana Formanová zuzana.formanova@pedf.cuni.cz 221 900 223
725 243 172

vedoucí knihovny, elektronické informační zdroje, kulturní akce

Mgr. Monika Horáková monika.horakova@pedf.cuni.cz 221 900 290 zástupkyně vedoucí, služby, studovna v Celetné, akvizice, PR
Dagmar Bakosová dagmar.bakosova@pedf.cuni.cz 221 900 290 služby, akvizice
Michal Hoftich michal.hoftich@pedf.cuni.cz 221 900 178 služby, studovna v Rettigové, správa a evidence informačního systému, webu, PC a techniky
Bc. Zuzana Krejčí zuzana.krejci@pedf.cuni.cz 221 900 179 periodika, služby, podpora studentů se speciálními potřebami
Mgr. Zuzana Mánková zuzana.mankova@pedf.cuni.cz 221 900 154 katalogizace
Mgr. Zuzana Maršíčková zuzana.marsickova@pedf.cuni.cz 221 900 138 správa fondu, správa grantových výpůjček, (M)MVS, rešerše, služby
Mgr. Alena Otrubová alena.otrubova@pedf.cuni.cz 221 900 122 administrativa, elektronická spisová služba
Jan Samohejl, DiS. jan.samohejl@pedf.cuni.cz 221 900 149 kopie na vyžádání, depozitář Brandýs, výstavy, služby, ochrana fondu
Pavel Tvrz pavel.tvrz@pedf.cuni.cz 221 900 132 ochrana fondu
Věra Valentová vera.valentova@pedf.cuni.cz 221 900 147 služby, ztráty a náhrady, odpisy
Mgr. Zuzana Vrbová zuzana.vrbova@pedf.cuni.cz 221 900 177 vedení půjčovny knih, katalogizace, služby