Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (RIV) PedF UK v letech 2011-2015

  • H11 (2006-2010): interaktivní excelovská tabulka H11 s možností filtrování  

  • H12 (2007-2011): interaktivní excelovská tabulka H12 s možností filtrování  

  • H13 (2008-2012): interaktivní excelovská tabulka H13 (verze 3)  

  • H14 (2009-2013): interaktivní excelovská tabulka H14 (verze 2)  

  • H15 (2010-2014): interaktivní excelovská tabulka H15  

  • H16 (2011-2015): interaktivní excelovská tabulka H16