Seznam právě zpracovávaných titulů (PedF)

Aktualizace 21. 11. 2019

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 173 s. ISBN 978-80-210-8757-6.
  2. BENDL, Stanislav. Vychovatelství: učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada Publishing, 2015. – Pedagogika. ISBN 978-80-247-4248-9.
  3. PELCOVÁ, Naděžda a Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ. Stejné a jiné ve filosofické a speciálněpedagogické reflexi: inkluzivní škola. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 334 s. ISBN 978-80-7603-036-7.
  4. SCARPA, Angela, Anthony WELLS a Tony ATTWOOD. Dítě s autismem a emoce: program pro práci s dětmi. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1435-9.
  5. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0085-7.
  6. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. 2018, roč. 27, č. 1 s. 1-97.
  7. TITMANOVÁ, Michaela. Prevence rizikového chování: praktická příručka pro práci se třídou. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 232 s. ISBN 978-80-7603-034-3.
  8. WINTER, Britta. Jak na ADHD a problémy s pozorností: praktické tipy pro každý den. Brno: Edika, 2018. ISBN 978-80-266-1304-6.
  9. ŽENATOVÁ, Zdenka. Vztahy a nástrahy ve školní třídě. Praha: RAABE, [2018]. 106 s. Management třídy. ISBN 978-80-7496-391-9.