Seznam právě zpracovávaných titulů (PedF)

Aktualizace 25. 8. 2020

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 173 s. ISBN 978-80-210-8757-6.
  2. BENDL, Stanislav. Vychovatelství: učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada Publishing, 2015. – Pedagogika. ISBN 978-80-247-4248-9.
  3. BLAŽEJ, Adam. Motivace dětí a mládeže ve sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9355-3.
  4. BRÉDA, Jiří, Eva DANDOVÁ, Jitka KENDÍKOVÁ a Václav MERTIN. Sebeobrana učitele. Praha: Raabe, [2017]. Dobrá škola. Škola jako (ne)bezpečné místo. ISBN 978-80-7496-345-2.
  5. ČAPEK, Robert. Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnotících metod. Praha: Grada, 2015. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3450-7.
  6. SCARPA, Angela, Anthony WELLS a Tony ATTWOOD. Dítě s autismem a emoce: program pro práci s dětmi. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1435-9.
  7. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0085-7.
  8. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. 2018, roč. 27, č. 1 s. 1-97.
  9. WINTER, Britta. Jak na ADHD a problémy s pozorností: praktické tipy pro každý den. Brno: Edika, 2018. ISBN 978-80-266-1304-6.