Vysokoškolské kvalifikační práce PedF

Evidence v Centrálním katalogu UK. Listinné verze dostupné v Knihovně PedF a Archivu UK. Elektronické verze od roku 2006 dostupné v repozitáři.

Další informace k závěrečným pracím