Informace k tvorbě závěrečných prací

Ve studovně máme oddíl vyčleněný pro literaturu týkající se psaní odborných textů, závěrečných prací a citování. Také Vám můžeme poradit s řešením problémů, ať již jde o hledání vhodné literatury nebo jak citovat.

Užitečné odkazy

Jak citovat

Podrobnější informace o tom, jak zpracovávat literaturu, vést databázi prostudované literatury, citovat a tvořit seznamy literatury naleznete na stránce jak citovat.

Přístup k závěrečným pracím obhájeným na PedF UK

Práce obhájené od roku 2002 lze vyhledat v UKAŽ. Listinné verze jsou dostupné pouze prezenčně v Archivu UK. Práce obhájené do roku 2001 nelze vyhledat v online katalogu.