Vysokoškolské kvalifikační práce PedF

Práce do roku 2001 včetně nelze vyhledat v online katalogu. Práce 2002 - 2019 lze vyhledat v Centrálním katalogu UK. Elektronické verze jsou od roku 2006 dostupné v Repozitáři. Listinné verze jsou dostupné prezenčně a pouze v Archivu UK.

S účinností od 6.12.2017 se neodevzdávají bakalářské, diplomové a rigorózní práce k obhajobě na PedF v listinné podobě, je dle Opatření děkana Č. 37/2017, Č.j. 9642/2017.

Disertační práce se v listinné podobě odevzdávají vždy.

  • Diplomové práce do roku 2001 včetně a 2002 – 2017 Archiv UK
  • Bakalářské práce 2008 – 2017 Archiv UK
  • Rigorózní práce do roku 2001 včetně a 2002 – 2017 Archiv UK
  • Disertační práce do roku 2001 včetně a 2002 - 2018 Archiv UK
  • Další informace k závěrečným pracím