JAK POSTUPOVAT PŘI NÁKUPU KNIH

Pro objednávku knih použijte e-žádanku

Bude-li objednávka placena z grantu, doplňte prosím jeho číslo. Ekonomické oddělení nepřijme faktury bez přírůstkových čísel a podpisu akvizitérky knihovny.

U grantových nákupů zjistíme do 2-3 dnů nejvýhodnější cenu od dodavatelů a pošleme vám ji ke schválení. Orientační dodací lhůta u zahraničních publikací je 1-4 měsíce, u českých publikací je cca 14 dní včetně knihovnického zpracování (na požádání lze zajistit přednostní zpracování).

Nákup odborné literatury na účtenku

Odbornou literaturu lze výjimečně nakupovat na účtenku, a to v případě:

  1. tuzemské literatury do hodnoty 500,- Kč/ks
  2. materiálů nabízených ke koupi za výhodné ceny na tuzemských a zahraničních konferencích, výstavách apod.

Účtenku přiložte k formuláři Drobné vydání. Pracovnice akvizice nákup potvrdí a předá na ekonomické oddělení k proplacení. I takto zakoupené dokumenty jsou vždy dohledatelné ve vyhledavači UKAŽ.

E-žádanka na nákup knih

Kontakty

Kontakt: Monika Horáková, monika.horakova@pedf.cuni.cz, tel: 221 900 290

Kontakt: Dagmar Bakosová, dagmar.bakosova@pedf.cuni.cz, tel: 221 900 290