Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Licencovaný zdroj

 • Academic Search Ultimate – Multioborová fulltextová databáze e-časopisů, která pokrývá např. obory antropologie, astronomie, biologie, filozofie, hudby, chemie, etiky, matematiky, psychologie, zoologie atd.
 • Annual Reviews – Multioborová fulltextová databáze.
 • Anopress – Fulltextová databáze textů z českých médií.
 • BOOKPORT – Fulltextová digitální knihovna ve které lze číst veškeré dokumenty z kolekce Psychologie a pedagogika.
 • Brill – Fulltextová kolekce e-časopisů a e-knih z oblasti filozofie, náboženství, umění, pedagogiky, školství, lingivistiky, práv atd.
 • Cambridge Core – Multioborová fulltextová platforma e-časopisů a e-knih od Cambridge University Press.
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library – Fulltextová databáze převážně se zaměřenením na střední a východní Evropu. Zahrnuje široké spektrum oborů např.: literatury, lingvistiky, vzdělávání, psychologie, filozofie, sociologie, umění atd.
 • Coursera for Campus – On-line kurzy týkající se oborů výpočetní techniky, politiky, životního prostředí, výživa a potraviny, zdravotní péče, výzkumných metod atd.
 • EBSCO eBooks – Multioborová databáze e-knih. Obsahuje také dokumenty (např. učebnice) psané v češtině.
 • Elgar Online – Právní (+příbuzných oborů) databáze e-knih a e-článků. Nově jsou dostupné kolekce Social and Political Science.
 • Emerald Insight – Databáze z oblasti výpočetní techniky, matematiky a managementu. Dostupné je pouze omezené množství dokumentů z let 2011-2012. K dispozici rovněž Open access články, které se týkají převážně informací o COVID-19.
 • Essential Science Indicators – Nástroj, který z Web of Science sbírá bibliometrické údaje (počet citací atd.)
 • Flexibooks - Interaktivní učebnice Fraus – Multioborová databáze klasických a interaktivních učebnic, tzv. i-učebnic pro výuku na školách. Pro plné využívání je nutné provést registraci a stáhnout aplikační software.
 • Gale e-Books – Menší multioborová databáze slovníků a encyklopedií (např. encyklopedie k distanční výuce).
 • Grammarly Premium – Nástroj pro kontrolu anglického pravopisu.
 • IBZ Online – Multioborová bibliografická databáze dokumentující akademická periodika v humanitních a společenských oborech. Obsahuje také bibliografie z matematiky, medicíny a počítačové vědy. K dispozici velké množství periodik jak v angličtině tak v němčině.
 • InCities Benchmarking & Analytics – Analytický nástroj pro hodnocení výzkumu, který pomáhá při vývoji Vaší výzkumné strategie. InCites B&A umožňuje analyzovat institucionální produktivitu, sledovat aktivitu spolupráce, identifikovat vlivné výzkumníky.
 • Journal Citation Reports – Kvalitativní hodnocení vědeckých časopisů na základě citačních ohlasů (impact faktory). Obsahuje kategorie lingvistiky, matematiky, biologie, chemie, enviromentalistiky, zdraví, rodiny, počítačové vědy, psychologie, historie, sportovní vědy, hudby, oftalmologie, umění, etiky atd.
 • JSTOR – Digitální knihovna poskytující přístup do vědeckých časopisů v humanitních a společenských vědách. Dostupné jsou následující kolekce : JSTOR A&S I - Ekonomie, Historie, Politologie, Sociologie; JSTOR A&S II Historie, Ekonomie, Klasická studia, A&S III Umění, Folklor, Lingvistika, Literatura, Hudba, Náboženství.
 • Legal Source – Fulltextová databáze zabývající se aktuálními otázkami, myšlenkami a trendy v oblasti práva. Obsahuje také právní zdroje z oblasti pedagogiky.
 • Národní digitální knihovna DNNT – Multioborová digitální knihovna vydaných děl (knihy, časopisy, noviny atd.) na území České republiky do roku 1989 a zároveň díla novější, která nejsou dostupná na trhu a/nebo již nejsou pod autorskoprávní ochranou.
 • OECD iLibrary – Digitální knihovna OECD, která obsahuje převážně její knihy, články, statistiky. Součástí jsou i výsledky projektu PISA (vzdělávací statistiky). Databáze obsahuje obory agrikultury, ekonomie, osobního rozvoje, vzdělávání, energie, průmyslu, vědy, technologie, sociální otázky, vzdělávání atd.
 • Open Library – Multioborová digitální knihovna obsahující odborné knihy, beletrii, knihy pro děti, knihy v cizím jazyce. Obsahuje také audio knihy.
 • Oxford Bibliographies Online – Bibliografická databáze poskytující cestu k nejpřesnějším a nejspolehlivějším zdrojům pro různá akademická témata např. anglistika, architektura, biologie, enviromentalistika, ekologie, geografie, historie, hudba, lingvistika, literatura, management, pedagogika, psychologie, religionistika, studie o dětěch, umění, zdravotnictví atd.
 • Oxford English Dictionary Online – Anglický výkladový slovník Oxford English Dictionary představuje průvodce významů, etymologie, četnosti a výslovnosti (s použitím mezinárodní fonetické abecedy). Přináší ukázky použití slov z celé oblasti používání anglického jazyka. 
 • Oxford Handbooks Online Law – Fulltextová databáze z oblasti práva, která obsahuje e-články a e-knihy. Přístup k lidským, ekologickým, ekonomickým právům, IT zákonům, právu a společnosti (sportovní práva - doping, protekce), práva v jednotlivých zemí atd.
 • Oxford Medicine Online – Fulltextová databáze z oblasti medicíny a souvisejících oborů jako například: alergologie, bioetiky, oftalmologie, gynekologie, veřejného zdraví, psychologie, terapie (včetně hudební a výtvarné), vzdělávání, paliativní léčby, potravinářství a výživy. Součástí některých článků jsou i videa.
 • Oxford Scholarship Online – Multioborová databáze knih vydaných Oxford University Press.
 • ProQuest Ebook Central – Multioborová digitální knihovna. Součástí jsou i knihy a učebnice v češtině a e-knihy vydané nakladatelství Karolinum. Vyhledávat lze pomocí jednotlivých oborů např.: lékařství, jazykověda, přírodní vědy, technika, filozofie, matematika, literatura, vzdělávání atd.
 • PsycInfo – Převážně bibliografická (občas fulltextová) databáze z oblasti psychologie a souvisejících oborů (speciální pedagogika, vzdělávání, vzdělávací systémy v jiných zemích, filozofie).
 • Publi eCUNI – Databáze vybraných e-knih převážně z oblasti tělesné výchovy. Dále obsahuje také odvětví hudby, algebry, jazyky, školského managementu atd.
 • SAGE Journals – Multioborová fulltextová databáze článků. Možnost vyhledávat i pomocí citací. Před vyhledávání si ověřte, zda vyhledáváte pouze v předplacené části databáze - Search > Advanced Search > Access Type > zvolte "Only content to which I have full access".
 • SAGE Knowledge – Multioborová fulltextová databáze knih a referenčních příruček z oblasti ošetřovatelství, geografie, pedagogiky, psychologie, sociální práce, sociologie, managementu atd.
 • ScienceDirect – Multioborová fulltextová databáze poskytující přístup do článků z recenzovaných vědeckých časopisů, knih a referenčních příruček publikovaných vydavatelstvím Elsevier.
 • Scopus – Multioborová bibliografická a citační databáze.
 • SpringerLink – Multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih.
 • Taylor & Francis Group eBooks – Fulltextová databáze e-knih z oblasti biologie, lékařství, výchovy a vzdělávání, sociálních věd, managementu. K licencovaným e-knihám jsou dostupné také desítky Open access e-knih.
 • Taylor & Francis Online – Multioborová fulltextová databáze e-časopisů.
 • Ulrichsweb – Multioborová bibliografická databáze časopisů pro snadné vyhledání podrobných informací o různých typech periodik: akademických a školních časopisech, elektronických časopisech, odborně posouzených titulech, oblíbených magazínech, novinách, zpravodajích atd.
 • Web of Science – Multioborová bibliografická a citační databáze.
 • Wiley Online Library – Multioborová fulltextová databáze e-časopisů, e-knih a referenčních příruček.

Volně dostupný zdroj

 • BioMed Central – Databáze Open access e-časopisů z oblasti biologických věd a medicíny. Obsahuje také e-články ohledně inovací ve vzdělávání.
 • Citation Linker – Nabízí rozhraní pro ověřování dostupnosti článků na základě zadaných údajů z citace.
 • Česká národní bibliografie – Bibliografická databáze dokumentů vydaných v České republice. 
 • Český národní korpus – Jazykový korpus je rozsáhlý soubor autentických textů, v němž lze pomocí speciálních nástrojů vyhledávat jazykové jevy (např. slova a slovní spojení). Korpus zobrazuje jazykové jevy v jejich přirozeném kontextu.
 • Digitální knihovna Kramerius - Covid – Multioborová digitální knihovna obsahující odborné knihy, učebnice, noviny, beletrii atd. Tato digitální knihovna zahrnuje i díla z 1. lékařské fakulty UK (také Bibliotheca Facultatis Medicae Primae) z 16. až 20. století.
 • Digitální knihovna Moravské zemské knihovny - Covid – Multioborová digitální knihovna.
 • Digitální knihovna NTK - Covid – Menší výběr ze vzdělávání, medicíny, geometrie, historie a chemie.
 • Digitální knihovna Pedagogické fakulty UK – Sbírka historických zákonů (1902 - 1938) a ročníků vybraných českých časopisů (1852-1898) z oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Digitální repozitář Univerzity Karlovy – Digitální repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy.
 • Digitální univerzitní repozitář – Digitální repozitář UK z oblasti historie, lingvistiky, metodiky vzdělávání.
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) – Multioborová databáze e-časopisů.
 • Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) – Přístup k bibliografickým záznamům ISSN, které popisují vědecké zdroje v Open access.
 • EBSCO Open Dissertations – Bibliografická databáze závěrečných prací.
 • ERIC - Education Resources Information Center – Bibliografická databáze z oblasti vzdělávání.
 • ERIH PLUS – Katalog vědeckých časopisů z oblasti humanitních a společenských věd. Vyhledané záznamy obsahují bibliografické údaje a informace o tom, zda-li je dokument dostupný Open access.
 • Eurostat – Faktografická databáze statistického úřadu Eurostat, který je organizační složkou Evropské komise. Obsahuje statistiky z oblasti vzdělávání, zdravotnictví, životního prostředí atd.
 • GreenFILE – Databáze zaměřená na vztah člověka a životního prostředí.
 • ICPSR - Inter-University Consortium for Political and Social Research – Datový repozitář z oblasti sociálních a behaviorálních věd. Pro plné využívání repozitáře je nutné mít vytvořený účet nebo se přihlásit přes Gmail, LinkedIn nebo ORCID.
 • IREON - International Relations and Area Studies Gateway – Bibliografická a fulltextová databáze obsahující zahraniční dokumenty o mezinárodní politice, bezpečnostní politice, kulturní politice a národních studií.
 • Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA) – Bibliografická databáze nabízí přístup k abstraktům článků (a v některých případech i k plným textům) z oblasti archivnictví, informační vědy a knihovnictví.
 • Národní digitální knihovna - Covid – Multioborová digitální knihovna obsahující odborné knihy, učebnice, noviny, beletrii atd.
 • OAPEN Library – Multioborová vícejazyčná digitální knihovna akademických knih vydávaných konsorciem malých evropských akademických vydavatelství.
 • Oficiální dokumenty OSN (ODS) – Vícejazyčné oficiální dokumenty OSN z oblasti mediálních studií, politologie a práva (např. právo na vzdělávání).
 • Open Research Library – Multioborová digitální knihovna. Přívětivé uživatelské rozhraní nabízí možnost vyhledávání přes jednotlivé obory např. Literární kritika, Matematika, Filozofie, Zahradničení, Počítače, Psychologie, Hry, Ošetřovatelství, Knihy pro mládež, Umění, Vzdělávání, Vaření, Věda atd.
 • OpenAIRE – Portál OpenAIRE nabízí rozsáhlou paletu služeb nad otevřeným obsahem evropských vědeckých repozitářů, archivů a časopisů. V rámci jednoho vyhledávacího rozhraní je možné kromě vědeckých publikací vyhledávat také výzkumná data, projekty, vědce, organizace a poskytovatele dat.
 • Persée – Multioborová fulltextová digitální knihovna obsahující periodika z oblasti humanitních a sociálních věd převážně ve francouzštine, ale také v angličtině a v menší míře i němčině a ruštině. Obsahuje odvětví: antropologie, demografie, historie, ekonomie, enviromentalistiky, informačních a komunikačních technologií, filozofie, literatury, lingvistiky, práva, psychologie, vzdělávání atd.
 • Publicly Available Content Database (PAC) – Multioborová fulltextová databáze publikací, závěrečných prací, sborníků atd.
 • RAMBI (The Index of Articles on Jewish Studies) – Bibliografická databáze článků týkající se Izraele a Palestiny. K dispozici jsou také články o vzdělávacích metodách.
 • RePEc (Research Papers in Economics) – Distribuovaná digitální knihovna jejímž jádrem je bibliografická databáze zaměřená na ekonomické obory.
 • Repozitář závěrečných prací – Multioborový fulltextový Open access repozitář závěrečných prací obhájených na Univerzitě Karlově po roce 2006.
 • Social Science Research Network (SSRN) – Multioborová fulltextová databáze z odvětví agrikultury, historie, lingvistiky, medicíny, psychologie, ošetřovatelství, farmacie, umění atd.
 • Teacher Reference Center (TRC) – Bibliografická databáze pro oblast výchovy a vzdělávání.
 • Virtuální studovna Divadelního ústavu – Databáze divadelního ústavu. Záznamy inscenací a audiotéka jsou k dispozici v prostorách IDU.
 • WikiSofia – Open access portál studijních materiálů z oblasti humanitních věd. Do tvorby portálu se může zapojit každý.

Zkušební přístup