Elektronické informační zdroje

Portály a vyhledávače

Elektronické knihy

  • Nové Bookport – elektronické knihy z oborů pedagogiky, psychologie a medicíny
  • E-prezenčka – digitalizované knihy Univerzity Karlovy
  • E-knihy – elektronické knihy přístupné pro PedF UK

Časopisy

Oborové zdroje

  • Obecné zdroje pro jednotlivé studijní obory
  • Nové Music Online – databáze hudebních partitur

Podmínky pro užití el. zdrojů

Podle příslušných licenčních smluv je zakázano využívat el. informační zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou a studijní potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UK. Neoprávněné užití nebo rozšiřování díla může být trestně stíháno a následky ponese individuální uživatel.