Elektronické informační zdroje

Portály a vyhledávače

Elektronické knihy

  • E-prezenčka – digitalizované knihy Univerzity Karlovy
  • E-knihy – elektronické knihy přístupné pro PedF UK

Časopisy

Oborové zdroje

  • Obecné zdroje pro jednotlivé studijní obory