Elektronické informační zdroje

Příručky

Portály a vyhledávače

Elektronické knihy

  • Bookport – odborné publikace i populárně naučná literatura, beletrie (česká i cizojazyčná), dětská literatura
  • Fraus – Flexibooks - veškerá produkce nakladatelství Fraus v digitální podobě
  • Futurebooks – elektronické knihy vydané naší fakultou
  • Vydavatelství PedF UK – elektronické knihy vydavatelství PedF UK
  • DDA - nákup e-knih na přání

Časopisy

Oborové zdroje

Podmínky pro užití el. zdrojů

Podle příslušných licenčních smluv je zakázano využívat el. informační zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou a studijní potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UK. Neoprávněné užití nebo rozšiřování díla může být trestně stíháno a následky ponese individuální uživatel.

Více informací