Elektronické informační zdroje

Portály a vyhledávače

Elektronické knihy

  • Vydavatelství Elsevier a Taylor & Francis zpřístupnila plné texty učebnic z široké škály oborů.
  • JSTOR je digitální knihovna pro vědce, pedagogy a studenty, v rámci trialu má Univerzita Karlova přístup k e-knihám, e-časopisům a k různým kolekcím.
  • Bookport – elektronické knihy z oborů pedagogiky, psychologie a medicíny
  • Fraus Nové - veškerá produkce nakladatelství Fraus v digitální podobě
  • E-knihy – elektronické knihy přístupné pro PedF UK

Časopisy

Oborové zdroje

Podmínky pro užití el. zdrojů

Podle příslušných licenčních smluv je zakázano využívat el. informační zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou a studijní potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UK. Neoprávněné užití nebo rozšiřování díla může být trestně stíháno a následky ponese individuální uživatel.

Více informací