Katedra tělesné výchovy

Licencovaný zdroj

 • Annual Reviews – Multioborová fulltextová databáze.
 • Anopress – Fulltextová databáze textů z českých médií.
 • BOOKPORT – Fulltextová digitální knihovna ve které lze číst veškeré dokumenty z kolekce Psychologie a pedagogika.
 • Cambridge Core – Multioborová fulltextová platforma e-časopisů a e-knih od Cambridge University Press.
 • EBSCO eBooks – Multioborová databáze e-knih. Obsahuje také dokumenty (např. učebnice) psané v češtině.
 • Essential Science Indicators – Nástroj, který z Web of Science sbírá bibliometrické údaje (počet citací atd.)
 • Flexibooks - Interaktivní učebnice Fraus – Multioborová databáze klasických a interaktivních učebnic, tzv. i-učebnic pro výuku na školách. Pro plné využívání je nutné provést registraci a stáhnout aplikační software.
 • Gale e-Books – Menší multioborová databáze slovníků a encyklopedií (např. encyklopedie k distanční výuce).
 • Grammarly Premium – Nástroj pro kontrolu anglického pravopisu.
 • InCities Benchmarking & Analytics – Analytický nástroj pro hodnocení výzkumu, který pomáhá při vývoji Vaší výzkumné strategie. InCites B&A umožňuje analyzovat institucionální produktivitu, sledovat aktivitu spolupráce, identifikovat vlivné výzkumníky.
 • Journal Citation Reports – Kvalitativní hodnocení vědeckých časopisů na základě citačních ohlasů (impact faktory). Obsahuje kategorie lingvistiky, matematiky, biologie, chemie, enviromentalistiky, zdraví, rodiny, počítačové vědy, psychologie, historie, sportovní vědy, hudby, oftalmologie, umění, etiky atd.
 • Karger Fast Facts Collection – Fulltextová databáze příruček pro studenty medicíny. Každý z průvodců obsahuje náležitosti diagnostiky, léčby a péče o pacienty v přehledné podobě. Obsahuje také přírůčky z oblasti tělovýchovného lékařství.
 • Karger Journals – Fulltextová databáze aktuálních titulů z produkce Karger. Obsahuje např. obory - alergologie, dermatologie, endokrinologie, geriatrie, gynekologie, hematologie, imunologie, interní medicíny, nerovědy, oftalmologie, ontogenze člověka, ortopedie, patologie, pediatrie, urologie atd.
 • Legal Source – Fulltextová databáze zabývající se aktuálními otázkami, myšlenkami a trendy v oblasti práva. Obsahuje také právní zdroje z oblasti pedagogiky.
 • MEDLINE – Bibliografická databáze z oblasti lékařství. Obsahuje citace a abstrakty celosvětové lékařské literatury včetně výzkumu, klinické praxe, administrativy, politických aspektů a služeb pro ochranu zdraví.
 • Open Library – Multioborová digitální knihovna obsahující odborné knihy, beletrii, knihy pro děti, knihy v cizím jazyce. Obsahuje také audio knihy.
 • Oxford Academic – Databáze recenzovaných vědeckých časopisů Oxford University Press. Obsahuje např. časopisy z odvětví literatury, biochemie, komunikace neslyšících, sociální problémy, sémantiky, zdraví, hudební terapie, výuky matematiky, lingvistiky, historie France a Německa, computer science atd.
 • Oxford English Dictionary Online – Anglický výkladový slovník Oxford English Dictionary představuje průvodce významů, etymologie, četnosti a výslovnosti (s použitím mezinárodní fonetické abecedy). Přináší ukázky použití slov z celé oblasti používání anglického jazyka. 
 • ProQuest Ebook Central – Multioborová digitální knihovna. Součástí jsou i knihy a učebnice v češtině a e-knihy vydané nakladatelství Karolinum. Vyhledávat lze pomocí jednotlivých oborů např.: lékařství, jazykověda, přírodní vědy, technika, filozofie, matematika, literatura, vzdělávání atd.
 • Publi eCUNI – Databáze vybraných e-knih převážně z oblasti tělesné výchovy. Dále obsahuje také odvětví hudby, algebry, jazyky, školského managementu atd.
 • Royal Society of Chemistry – Fulltextová databáze periodik z oblasti chemie vydávaných nakladatelstvím Royal Society of Chemistry. Obsahuje také periodika o enviromentalistice a výživě.
 • ScienceDirect – Multioborová fulltextová databáze poskytující přístup do článků z recenzovaných vědeckých časopisů, knih a referenčních příruček publikovaných vydavatelstvím Elsevier.
 • Scopus – Multioborová bibliografická a citační databáze.
 • SpringerLink – Multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih.
 • Taylor & Francis Group eBooks – Fulltextová databáze e-knih z oblasti biologie, lékařství, výchovy a vzdělávání, sociálních věd, managementu. K licencovaným e-knihám jsou dostupné také desítky Open access e-knih.
 • Taylor & Francis Online – Multioborová fulltextová databáze e-časopisů.
 • Thieme MedOne Education – Multimediální fulltextová databáze titulů vydaných od nakladatelství Thieme z oblasti lékařství. Obsahuje obory: Alergologie, dermatologie, hematologie, chirurgie, oftalmologie, radiologie, rehabilitace, stomatologie, farmacie, anatomie, biologie, chemie atd.
 • Ulrichsweb – Multioborová bibliografická databáze časopisů pro snadné vyhledání podrobných informací o různých typech periodik: akademických a školních časopisech, elektronických časopisech, odborně posouzených titulech, oblíbených magazínech, novinách, zpravodajích atd.
 • Web of Science – Multioborová bibliografická a citační databáze.
 • Wiley Online Library – Multioborová fulltextová databáze e-časopisů, e-knih a referenčních příruček.

Volně dostupný zdroj

 • Bibliographia medica Čechoslovaca – Bibliografická databáze z oblasti lékařství.
 • BioMed Central – Databáze Open access e-časopisů z oblasti biologických věd a medicíny. Obsahuje také e-články ohledně inovací ve vzdělávání.
 • CEJSH - Central European Journal Of Social Sciences And Humanities – Databáze abstraktů a článků pokrývající oblast společenských a humanitních věd převážně vydaných ve střední a východní Evropě.
 • Česká národní bibliografie – Bibliografická databáze dokumentů vydaných v České republice. 
 • Český národní korpus – Jazykový korpus je rozsáhlý soubor autentických textů, v němž lze pomocí speciálních nástrojů vyhledávat jazykové jevy (např. slova a slovní spojení). Korpus zobrazuje jazykové jevy v jejich přirozeném kontextu.
 • Digitální repozitář Univerzity Karlovy – Digitální repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy.
 • Directory of Open access Books (DOAB) – Multioborová databáze e-knih.
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) – Multioborová databáze e-časopisů.
 • Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) – Přístup k bibliografickým záznamům ISSN, které popisují vědecké zdroje v Open access.
 • EBSCO Open Dissertations – Bibliografická databáze závěrečných prací.
 • ERIC - Education Resources Information Center – Bibliografická databáze z oblasti vzdělávání.
 • ERIH PLUS – Katalog vědeckých časopisů z oblasti humanitních a společenských věd. Vyhledané záznamy obsahují bibliografické údaje a informace o tom, zda-li je dokument dostupný Open access.
 • ICPSR - Inter-University Consortium for Political and Social Research – Datový repozitář z oblasti sociálních a behaviorálních věd. Pro plné využívání repozitáře je nutné mít vytvořený účet nebo se přihlásit přes Gmail, LinkedIn nebo ORCID.
 • Merck Manuals – Multimediální příručka z oblasti lékařství včetně psychologického odvětví. Obsahuje také informace o zdravotních problémech dětí (také o pubertě).
 • OAPEN Library – Multioborová vícejazyčná digitální knihovna akademických knih vydávaných konsorciem malých evropských akademických vydavatelství.
 • Open Research Library – Multioborová digitální knihovna. Přívětivé uživatelské rozhraní nabízí možnost vyhledávání přes jednotlivé obory např. Literární kritika, Matematika, Filozofie, Zahradničení, Počítače, Psychologie, Hry, Ošetřovatelství, Knihy pro mládež, Umění, Vzdělávání, Vaření, Věda atd.
 • OpenAIRE – Portál OpenAIRE nabízí rozsáhlou paletu služeb nad otevřeným obsahem evropských vědeckých repozitářů, archivů a časopisů. V rámci jednoho vyhledávacího rozhraní je možné kromě vědeckých publikací vyhledávat také výzkumná data, projekty, vědce, organizace a poskytovatele dat.
 • Otevřené sbírky – Otevřené sbírky poskytují téměř 1 250 000 digitálních reprodukcí uměleckých děl, historických a technických artefaktů či přírodnin z tuzemských institucí.
 • Publicly Available Content Database (PAC) – Multioborová fulltextová databáze publikací, závěrečných prací, sborníků atd.
 • PubMed – Z databáze MEDLINE agreguje biomedicínskou literaturu. K dispozici jsou i články z tělesné výchovy.
 • Social Science Research Network (SSRN) – Multioborová fulltextová databáze z odvětví agrikultury, historie, lingvistiky, medicíny, psychologie, ošetřovatelství, farmacie, umění atd.
 • Teacher Reference Center (TRC) – Bibliografická databáze pro oblast výchovy a vzdělávání.
 • WikiSkripta – Fulltextový portál studijních materiálů z oblasti lékařství např. anatomie, fyzioterapie, imunologie, popáleninová medicína, ošetřovatelství, ale také základy programovacího jazyka R.

Zkušební přístup