E-prezenčka

Základní informace

  • E-prezenčka je projekt, v jehož rámci knihovny UK zdigitalizovaly nejžádanější a špatně dostupné knihy ze svých fondů a ty zpřístupnily v souladu s autorským zákonem na zabezpečených terminálech v knihovnách 

  • prostřednictvím E-prezečky jsou pro vás dostupné všechny knihy, které naskenovaly zúčastněné knihovny 

  • seznam naskenovaných knih najdete v Centrálním katalogu (všechny dokumenty, které mají v kolonce "Exempláře" uvedeno E-prezenčka) nebo v Digitálním univerzitním repozitáři (vše z digitální sbírky E-prezenčka) 

  • Návod na použití E-prezenčky

Upozornění

  • Vzhledem k ochraně autorských práv není možné je zpřístupnit vzdáleně ani jakkoliv šířit v elektronické podobě.