Open Access

Open access (otevřený přístup) je publikačním modelem, který vede k okamžitému, trvalému, bezplatného a svobodnému přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu.

Dva modely OA:

Zlatá cesta – publikování  recenzovaných vědeckých článků v tzv. otevřených časopisech. Databáze otevřených časopisů - např. DOAJ

Zelená cesta – autor publikuje článek v časopisu a zároveň jej zpřístupní v otevřeném repozitáři (autoarchivuje); vhodný otevřený repozitář lze najít na OpenDOAR

Open Access na UK

Více informací k open access, predátorským časopisům a vydavatelům, politice Evropské komise v rámci Horizontu 2020 a politice Univerzity Karlovy naleznete na stránkách Ústřední knihovny UK.

Slevy pro Open Access publikování pro autory UK

Další odkazy

Leták / Prezentace Svět preprintů a green open access

Máte-li k otevřenému přístupu dotaz, obraťte se na fakultního koordinátora open access.

OA knihovník na PedF UK

Soňa Veselá