Evidence publikační činnosti PedF UK a hodnocení VaVaI

Opatření rektora č. 24/2018 o evidenci tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově.

Evidence probíhá na UK v databázi OBD (modulu portálu IS Věda).

V OBD jsou evidována data o výsledcích, která

  1. jsou každoročně odevzdávána do RIV (Rejstřík informací o výsledcích) VaVaI
  2. do RIV odevzdávána nejsou

Záznam o publikovaném/realizovaném výsledku by měl být pořízen do 3 měsíců od data vydání, resp. zveřejnění, nejpozději však do vyhlášeného termínu ukončení sběru dat za daný rok. Lokální správci mají na starost kontrolu záznamů a asistenci autorům na jednotlivých katederách/ústavech. Postup.

Uzávěrka sběru dat pro RIV je 28.2.

Na stránkách Ústřední knihovny UK byly aktualizovány informace ke slevám a voucherům na publikování v režimu open access u vybraných vydavatelů ( viz „Slevy pro autory z UK“)

OBD a evidence publikační činnosti

Personální identifikátory

Open Access

Fakultní správce: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D., mail: <blanka.vorlickova@pedf.cuni.cz >, tel. 221 900 134