Evidence publikační činnosti PedF UK a hodnocení VaVaI

Evidenci publikační činnosti pracovníků PedF UK upravuje Opatření rektora č. 18/2012 o Evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti

Tato evidence, stejně jako na celé Univerzitě Karlově, probíhá v databázi OBD. Databáze OBD je z veřejného rozhraní přístupna veřejnosti , z uzavřeného rozhraní pracovníkům PedF UK.

V databázi OBD jsou evidována data o výsledcích, která jsou každoročně odevzdávána k hodnocení do RIV (Rejstřík informací o výsledcích) VaVaI a data o výsledcích, která do RIV odevzdávána nejsou. Cílem je systematická evidence všech publikačních a dalších výsledků vycházejících z pracovní činnosti pracovníků PedF UK. Dle Opatření rektora č. 18/2012 jsou autoři povinni založit záznam o publikovaném/realizovaném výsledku nejlépe do 3 měsíců od jeho uplatnění, tj. publikování či realizace. Lokální správci z jednotlivých kateder/ústavů mají na starosti kontrolu záznamů a asistenci autorům na své součásti. Postup je popsán v Opatření .

Konečná uzávěrka sběru dat pro RIV je každý rok koncem února (28.2.)

Další informace

Fakultní správce: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D., mail: <blanka.vorlickova@pedf.cuni.cz >, tel. 221 900 134