Výběr časopisu k publikování, rizika tzv. predátorských časopisů a nakladatelů

Predátorské časopisy jsou vydavatelé nebo časopisy, kteří se tváří jako vědecké nebo akademické publikace, ale ve skutečnosti nejsou vědecky ověřené a publikují nekvalitní výzkumné práce. Tyto časopisy často nabízejí autorům možnost publikovat své práce za poplatek a bez náležitého recenzního řízení. Často také slibují rychlé publikování a nadměrné množství citací. Tyto publikace jsou potom používány pro získání akademických titulů, grantů nebo kariérního postupu, což může mít negativní dopad na vědecké společenství a veřejné zájmy. Proto je důležité vyhnout se publikování v predátorských časopisech a pečlivě vybírat seriózní a kvalitní vědecké časopisy.

Při výběru zdrojových časopisů či nakladatelů pro publikování vědeckých výsledků je proto nutno věnovat pozornost popisu a délce recenzního řízení, výši poplatků za publikování příspěvku, prezentaci časopisu i samotného vydavatele, viz např. návod na vimkdepublikuji.cz. V případě uveřejnění příspěvku z konference je třeba prověřit si pořádající instituci i zdroj, v němž bude příspěvek publikován.

Odkazy k predátorským časopisům