Výběr časopisu k publikování, rizika tzv. predátorských časopisů a nakladatelů

Téma „predátorských“ časopisů a vydavatelů nepřestává být velmi citlivé. Nabídce jistého opublikování či participaci na konferenci lze, zvláště při nedostatečné pozornosti, snadno podlehnout. Jedná se v tomto případě však pouze o nabídku subjektů či jedinců, kteří finančně profitují na myšlence otevřeného přístupu k vědeckým výstupům a vycházejí vstříc potřebě vědeckých pracovníků publikovat. Publikace v pochybném zdroji či přímo ve zdroji označeném za „predátorský“ může způsobit nečekané nepříjemnosti autorům i jejich pracovišti.

Publikováním v takovýchto zdrojích je poškozována kvalita vědeckých výstupů, jejich komunikace a především hodnověrnost jejich hodnocení se vším, co toto hodnocení přináší. Problém může nastat především, pokud se takováto publikace stane zdrojem institucionálních příjmů na vědu a výzkum.

Při výběru zdrojových časopisů či nakladatelů pro publikování vědeckých výsledků je proto nutno věnovat pozornost popisu a délce recenzního řízení, výši poplatků za publikování příspěvku, prezentaci časopisu i samotného vydavatele, viz např. návod na vimkdepublikuji.cz. V případě uveřejnění příspěvku z konference je třeba prověřit si pořádající instituci i zdroj, v němž bude příspěvek publikován.

Každopádně je třeba si všechny nevyžádané nabídky na publikování Vašich vědeckých výsledků zkontrolovat a nevystavovat se tak nebezpečí.

Odkazy k predátorským časopisům