INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ


Ústřední knihovna UK PedF je pro danou oblast provozovatelem dostupných, ale neaktualizovaných databází: ENVIR [UK PedF] - environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe; VBMZP.
Uvedené databáze jsou zpracovávány v programovém prostředí CDS/ISIS verze LatISIS a pro uživatele jsou přístupné ve studovně UK PedF a na internetu.

ENVIR [UK PedF] - environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe (KORIG - pomocná databáze se záznamy z r. 1991-1992) je anotovaná bibliografická databáze článků z tuzemských a zahraničních časopisů se zaměřením na stav životního prostředí či péči o životní prostředí. Zvláštní pozornost je věnována environmentálnímu vzdělávání a výchově; excerpované články se týkají obecných otázek vzdělávání a výchovy, metodických návodů, výukových prostředků i aktivit, které nabízejí různé školní i mimoškolní instituce. Všechny zpracované informace jsou odkazem doporučeny k využití pro environmentální vzdělávání a výchovu na všech stupních škol, v oblasti mimoškolní i ve státní správě, popř. pro potřeby veřejnosti. (Do roku 1999 pod názvem ENVIR - výchova k péči o životní prostředí).
Databázi vytvářejí od roku 1991 pracovníci Ústřední knihovny UK-PedF a Centra ekologického vzdělávání a výchovy UK-PedF - aktualizace 1x ročně

Z ročních přírůstků databáze ENVIR [UK PedF] je zpracováván v ÚK PedF tiskový výstup (od r. 1995 pdf soubor na webové stránce Ústřední knihovny UK PedF a na webu RIS MŽP ČR http://www.env.cz/is/dok-publ-envir/; do roku 1999 pod názvem Výchova k péči o životní prostředí) - Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe. Výběrová anotovaná bibliografie za rok ...

Výchova k péči o životní prostředí,
výběrová bibliografie za rok:

  1995 1996 1997 1998 1999


Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe
výběrová bibliografie za rok:

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
  2006 2007 2008 2009 2010 2011-2012


Databáze VBMZP - výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí [a pomocná databáze VBOLD z období 1992-1999] obsahuje bibliografické záznamy (bez anotace) článků z tuzemských periodik; ze zahraničních periodik - pokud se týkají ČR, dále z monografií a sborníků. Záznamy jsou doplněny deskriptory (klíčovými slovy) v českém a anglickém jazyce, které vystihují obsah informačního pramene.
Databáze je zpracovávána knihovnami a informačními středisky resortu MŽP ČR a spolupracujících organizací, včetně ÚK PedF - aktualizace 1 x ročně

Přehled o dalších databázích zpracovávaných středisky VIS resortu MŽP a spolupracujících organizací, včetně informací na téma environmentální výchova, osvěta, vzdělávání a Agenda 21 lze získat na internetové adrese MŽP - http://www.env.cz; http://www.mzp.cz/__C125717D0051E49E.nsf/$pid/MZPEBFKYS1VX
Zpět na Aktuality