INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Knihovna PedF UK byla pro danou oblast provozovatelem dostupných, ale neaktualizovaných databází: ENVIR [UK PedF] - environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe; VBMZP.

V současné době již není databáze přístupná, níže se však nachází PDF verze jednotlivých ročníků bibliografie

Výchova k péči o životní prostředí, výběrová bibliografie za rok:

  1995 1996 1997 1998 1999

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe výběrová bibliografie za rok:

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
  2006 2007 2008 2009 2010 2011-2012