Služby pro studenty se speciálními potřebami

Pro individuální přístup s ohledem k Vašim specifickým potřebám nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba

Konzultační hodiny

Úterý a pátek: 9:00 - 10:00
případně po domluvě i v jiný čas

Studovna a služby

  • Studovna knihovny je vybavena počítačem s nainstalovaným screen readerem NVDA, Fine Readerem a Office 2019, které obsahují funkci čtení a diktování. Počítač je volně dostupný a je možné ho používat samostatně, případně o pomoc požádat obsluhu studovny.
  • V současnosti digitalizace pokračuje v Digitalizačním centru Carolina. Dokumenty jsou dostupné v Repozitáři UK. Na žádost studenta i učitele jsou schopni zajistit digitalizaci učebních textů. Koordinátorkou je PhDr. Lenka Dobešová, Ph.D., tel. 777 355 728.

    Dokumenty lze vyhledat ve vyhledávači UKAŽ i v portálu MUNI Knihovní brána pro zrakově postižené.

  • K dispozici je také 245 knih digitalizovaných v minulosti. Přístupné jsou z webu knihovny. Vstup do plných textů je zajištěn prostřednictvím přiděleného hesla na základě registrace v knihovně a podpisu Prohlášení uživatele. Tato registrace umožní také bezplatný tisk materiálů souvisejících se studiem.

  • Nabízíme také obalování Vašich knih nebo sešitů do ochranné folie zdarma.

Další informace