Služby pro studenty se speciálními potřebami

Ve studovně Knihovny PedF je počítač s vybavením pro zrakově postižené se syntetickým hlasovým výstupem a programem pro zvětšování obrazovky, multifunkční zařízení, skenovací pero, čtečky knih. Je zde umístěna kamerová čtecí lupa pro zvětšování tištěných materiálů.

Na žádost studenta i učitele jsme schopni zajistit digitalizaci učebních textů a jejich zpřístupnění vhodným způsobem dle postižení studenta. Vstup do plných textů je zajištěn prostřednictvím přiděleného hesla na základě podepsání Prohlášení uživatele.

Dokumenty jsou přístupné ze seznamu námi digitalizovaných dokumentů, jsou dohledatelné v knihovním katalogu – Báze pro studenty se speciálními potřebami i v portálu MUNI Knihovní brána pro zrakově postižené. Elektronické verze dokumentů v PDF jsou dostupné i v E-prezenčce.

Další informace

Výpůjční služby pro studenty na vozíčku jsou poskytovány ve studovně knihovny.

Adresa: Knihovna PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Web: http://knihovna.pedf.cuni.cz, email: knihovna@pedf.cuni.cz

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: Zuzana Krejčí, mail: zuzana.krejci@pedf.cuni.cz, tel. 221900179

Technická podpora a služby ve studovně: Michal Hoftich, mail: michal.hoftich@pedf.cuni.cz, tel. 221900178