Služby pro studenty se speciálními potřebami

Pro individuální přístup s ohledem k Vašim specifickým potřebám nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba

Konzultační hodiny

Úterý a čtvrtek: 9:00 - 10:00
případně po domluvě i v jiný čas

Přístup a seznam digitalizovaných a nově zpracovávaných knih

Studovna a služby

  • Studovna knihovny je vybavena počítačem s nainstalovaným screen readerem NVDA, Fine Readerem a Office 2019, které obsahují funkci čtení a diktování. Počítač je volně dostupný a je možné ho používat samostatně, případně o pomoc požádat obsluhu studovny.
  • Pro studenty se zrakovým znevýhodněním je k dispozici 245 digitalizovaných knih. Přístupné jsou z webu knihovny. Na žádost studenta i učitele jsme schopni zajistit digitalizaci učebních textů a jejich zpřístupnění vhodným způsobem dle postižení studenta. Vstup do plných textů je zajištěn prostřednictvím přiděleného hesla na základě registrace v knihovně a podpisu Prohlášení uživatele. Tato registrace umožní také bezplatný tisk materiálů souvisejících se studiem.

    Dokumenty lze vyhledat ve vyhledávači UKAŽ i v portálu MUNI Knihovní brána pro zrakově postižené.

    Přístupné jsou pouze ze seznamu uveřejněném na našich webových stránkách.

  • Nabízíme také obalování Vašich knih nebo sešitů do ochranné folie zdarma.
  • Další informace