Studovna

Studovna se nachází v levé části budovy PedF UK. Je určena nejen studentům s platným průkazem UK, ale i externím uživatelům.

Nabízené služby

Tištěné dokumenty

Ve studovně je uložena odborná literatura určená pouze pro prezenční studium (nelze si ji tedy půjčit domů).

Nachází se zde knihy, učebnice, skripta, odborné a populárně naučné časopisy, denní tisk a noviny.

Dokumenty ze studovny můžete vyhledat ve vyhledávači UKAŽ, jejich lokační údaje se nachází na zvláštním řádku v seznamu knihoven. V záznamu můžete najít signaturu, která určuje název oddílu, kde jsou dokumenty ve studovně uloženy. Knihy samotné jsou v jednotlivých oddílech řazeny abecedně podle příjmení autora, případně podle názvu v případě kolektivních publikací.

Ukázka vyhledaného záznamu publikace. Signatura ve studovně je zvýrazněna červeným rámečkem.

Elektronické zdroje

Ve studovně jsou k dispozici počítače s volným přístupem na internet. Vyhledávat můžete i v elektronických zdrojích poskytovaných Univerzitou Karlovou.

Některé e-zdroje jsou dostupné pouze na počítačích ve studovně. Pro přihlášení do systému požádejte pracovníka služeb.

Připojit k internetu můžete i vlastní zařízení a to prostřednictvím WiFi sítě.

Týmová studovna

Týmová studovna je volně přístupná, můžete si jí však i zarezervovat pro skupinové aktivity. Rezervaci je třeba uskutečnit minimálně den předem.

Rezervační formulář

Kopírování a tisk

Kopírovat a tisknout můžete pomocí samoobslužné kopírky (černobílé) a tiskáren (černobílé a barevné). V případě zájmu o barevný tisk si dokument uložte na flash disk či jiné paměťové médium a požádejte pracovníky služby.

Pořizované kopie by měly sloužit pouze pro osobní potřebu uživatele a to v souladu s autorským zákonem.

Nabízíme také možnost kroužkové vazby.

Poplatky za využití těchto služeb naleznete v ceníku. Více informací o pravidlech platných v knihovně naleznete v provozním řádu Knihovny PedF UK.

Uživatelé se speciálními potřebami

Studovna nabízí prostor a vybavení pro uživatele se speciálními potřebami.

Pro vyučující

  • Vyučující na PedF UK mohou tisknout a kopírovat zdarma. K dispozici máte také skener a přístup k informačním zdrojům.
  • Můžete zde umístit materiály k výuce pro studenty.

Doplňkové služby

V rámci studovny je možné si prezenčně zapůjčit:

  • notebooky
  • programovatelné kalkulačky
  • USB nabíječky,
  • USB kabel,
  • čtečku elektronických knih,
  • flash disk,
  • deskové hry.

Studovna po rekonstrukci

Fotografie ze slavnostního zahájení provozu si můžete prohlédnout zde.