Kontakty a adresa

Kontaktní a fakturační adresa

  • Univerzita Karlova
  • Pedagogická fakulta
  • Knihovna
  • Magdalény Rettigové 4
  • 116 39 Praha 1
  • IČ 00216208
  • DIČ CZ00216208

Vedoucí

Údaje o knihovně

  • Sigla: ABD 005
  • Evidenční číslo MK ČR: 3498
  • Číslo účtu: 107-3922010217/0100, při platbě zpozdného prosím uveďte jako variabilní symbol platby své osobní číslo UK (ID čtenáře) a do poznámky své jméno.

Mapa

Doprava

Metro: stanice Národní třída, výstup možný výtahem přímo do ulice Magdalény Rettigové

Tramvaj: stanice Lazarská

Knihovna je bezbariérově přístupná. Schodiště u vstupu do budovy je vybaveno plošinou. Před knihovnou je k dispozici bezbariérová toaleta.