Půjčovna

Půjčování dokumentů

Na vyžádání vydáváme knihy do rezervačních boxů. Pro vracení knih využijte bibliobox vedle vrátnice, případně můžete poslat knihy poštou. Případné zpozdné můžete uhradit převodem na účet.

Většina knihovního fondu je uložena ve skladu, menší část v depozitářích. Ze skladu se půjčuje na počkání, z depozitářů na objednávku do dalšího dne nebo k dohodnutému datu.

Vyhledávání knih

Požadované tituly se vyhledávají v UKAŽ. Každý dokument je označen signaturou, kterou je potřeba si zaznamenat a předat ji pracovníkovi knihovny. Každý uživatel má v katalogu vytvořený vlastní účet, jehož pomocí může prodlužovat výpůjčky, rezervovat dokumenty nebo sledovat stav konta. Pokud požadovanou publikaci nenaleznete v UKAŽ, můžete nám dát návrh na její nákup.

K práci s vlastním uživatelským kontem v katalogu je třeba mít aktivovaný uživatelský účet v Centrální autentizační službě, přístupové údaje dostanete při vystavení uživatelského průkazu UK.

Další informace o práci s UKAŽ naleznete na Wiki.

Vracení knih

Standardní výpůjční lhůta je 30 dní, knihy je možné prodloužit. K vracení knih můžete také využít Bibliobox, který se nachází v přízemí u vchodu do Pedagogické fakulty a je dostupný po celou dobu provozu budovy.

Další informace