Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Výběrová bibliografie za rok 2000

Vydává Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Praha 2002

ISSN 0862-1837

ISBN 80-7290-087-0

OBSAH

Uvod

Excerpční základna

Autoři anotací

Tříděni bibliografických záznamů

(s uvedením stránkového rozsahu v tištěné verzi)

Rejstřík odkazů

Rejstřík využití záznamů

Bibliografické záznamy

Autorský rejstřík

Rejstřík klíčových slov