Repozitáře UK

  • Digitální repozitář UK

    Aktuálně jsou zpřístupňovány elektronické vysokoškolské kvalifikační práce od roku 2006 a habilitační práce obhajované po 1. 3. 2017.

  • Digitální univerzitní repozitář

    Zpřístupňovány jsou sbírky digitalizovaných a digitálních dokumentů rektorátu a jednotlivých fakult Univerzity Karlovy, a také vysokoškolské kvalifikační práce obhájené před rokem 2006.