Ústřední knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně en

Aktuality

26.06.2017 – Provozní doba v průběhu letních prázdnin a září

Aktualizovanou provozní dobu knihovny v průběhu letních prázdnin a v září naleznete zde.

23.06.2017 – Uzavření SAJL v Celetné

Upozorňujeme všechny uživatele služeb ve Studovně anglického jazyka a literatury PedF v Celetné 13, aby si veškerou literaturu, kterou budou potřebovat ke zkouškám v září, vypůjčili do konce června. V srpnu bude studovna z důvodu stěhování knihovního fondu uzavřena.

07.06.2017 – Nové knihy v květnu

Na stránce nové knihy si můžete prohlédnout seznam knih a kvalifikačních prací, které byly zařazeny do fondu knihovny v průběhu května.

09.05.2017 – Nové knihy v dubnu

Na stránce nové knihy si můžete prohlédnout seznam knih a kvalifikačních prací, které byly zařazeny do fondu knihovny v průběhu dubna.

04.05.2017 – Noc literatury

Ve středu 10. května proběhne akce Noc literatury. Ta přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Záměrem akce je netradičním způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení v atraktivních, či běžně nepřístupných místech. Výběr ze současné evropské literární scény poodhalí kouzlo velkých i malých literatur v přednesu hereckých osobností, které vám představí ukázky z nových překladů děl evropských autorů. Akci organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Odehrává se nejen v Praze, ale také na pobočkách Českých center v zahraničí a ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků také v dalších městech České republiky.

03.05.2017 – Zkušební přístup k časopisům vydavatelství De Gruyter

Až do 30. 6. je možný zkušební přístup k časopisům vydavatelství De Gruyter)

03.05.2017 – Portál OpenAIRE

Agregátor otevřeného obsahu z evropských vědeckých repozitářů a časopisů. Portál OpenAIRE nabízí rozsáhlou paletu služeb nad otevřeným obsahem evropských vědeckých repozitářů, archivů a časopisů. V rámci jednoho vyhledávacího rozhraní je možné kromě vědeckých publikací vyhledávat také výzkumná data, projekty, lidi, organizace a poskytovatele dat.

21.03.2017 – „Aprílové čtení z WC Papers“ aneb „ Literární poklesky chemiků a chemické poklesky literátů“

Ústřední knihovna PedF UK a Univerzita třetího věku srdečně zvou na seznámení s literárními poklesky chemiků a chemickými poklesky literátů, které se uskuteční 12. dubna 2017 od 14 hodin v učebně R 231.

16.03.2017 – Zkušební přístupy do databází

Do 30. 4. máte možnost zkušebního přístupu do databáze ProQuest Dissertations & Theses Global. Obsahuje více než 2 miliony disertačních a diplomových prací z předních světových univerzit. Více informací naleznete v letáku.

Do 15. 5. máte k dispozici zkušební přístup ke všem časopisům a knižním sériím vydavatelství Emerald. Více informací naleznete na Portálu elektronických zdrojů.

15.03.2017 – Práce se čtenářským kontem v systému ALEPH

Víte, jak si zarezervovat knihu? Jak si online prodloužit výpůjčky? Vše o práci se čtenářským kontem v systému ALEPH se dovíte v prezentaci, kterou pro zájemce z řad studentů i zaměstnanců připravila Ústřední knihovna PedF. Zveme Vás do studovny v přízemí Magdalény Rettigové 4 dne 3. dubna 2017 ve 14 hodin.

Archiv aktualit