AKTUÁLNĚ

Prostřednictvím webinářů Ústřední knihovny UK nabízíme možnost dozvědět se více o tématice psaní odborného článku a volbě časopisu, prevence před publikováním v predátorských časopisech a problematice citačních metrik.

K tématu plagiátorství vydala Univerzita Karlova v loňském roce dvě příručky, které jsou volně k dispozici zde:

Dotazy ohledně plagiátorství a akademické integrity je možné směřovat na adresu centrální podpory Turnitinu , případně MUDr. Josefa Fontanu, který je garantem projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích.

Upozorňujeme na webináře „Kde je hranice plagiátorství" a "Contract cheating neboli práce psané na zakázku" realizované European Network for academic Integrity. Informace ZDE.

Na stránkách Ústřední knihovny UK byly aktualizovány informace ke slevám a voucherům na publikování v režimu open access u vybraných vydavatelů ( viz „Slevy pro autory z UK“)

Evidence publikační činnosti PedF UK a hodnocení VaVaI

Opatření rektora č. 24/2018 o evidenci tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově.

Evidence probíhá na UK v databázi OBD (modulu portálu IS Věda).

V OBD jsou evidována data o výsledcích, která

  1. jsou každoročně odevzdávána do RIV (Rejstřík informací o výsledcích) VaVaI
  2. do RIV odevzdávána nejsou

Záznam o publikovaném/realizovaném výsledku by měl být pořízen do 3 měsíců od data vydání, resp. zveřejnění, nejpozději však do vyhlášeného termínu ukončení sběru dat za daný rok. Lokální správci mají na starost kontrolu záznamů a asistenci autorům na jednotlivých katederách/ústavech. Postup.

Uzávěrka sběru dat pro RIV je 28. 2. 2021.

Pokyny, návody a informace pro autory a katederní správce

Informace o sběru dat o výzkumné činnosti (stránky Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace)