Ústřední knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně en


OBECNÉ INFORMACE O KNIHOVNĚ


Provozní doba Knihovní řád UK
Kontaktní adresa Jednotná matice výpůjčního protokolu
Navštivte nás Ceník
Pracoviště a zaměstnanci Provozní řády
Fotogalerie
Knihovní komise - statut Výroční zprávy
Knihovní komise - složení Cestovní zprávy
Knihovní komise - zápisy Informace ÚK pro porady vedoucích pracovišť fakulty
Informační zabezpečení předmětů pro akreditace