OBD a evidence publikační činnosti

Personální identifikátory

Fakultní správci OBD a identifikátorů:

Mgr. Lucie Koňaříková, tel: 221 900 291

Open Access

Užitečné nástroje

  • Writefull – nástroj pro akademické psaní, který poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině.
  • Grammarly Premium - digitální nástroj pro kontrolu anglického pravopisu, který využívá umělou inteligenci a zpracování přirozeného jazyka.
  • Web of Science – bibliografická a citační databáze pokrývající tisíce vědeckých časopisů.
  • Journal Citation Reports – kvalitativní hodnocení vědeckých časopisů na základě citačních ohlasů.
  • Scopus - největší souhrnná citační databáze recenzované literatury, vědeckých časopisů, knih a sborníků konferencí. Poskytuje komplexní přehled o výsledcích světového výzkumu.
  • DOAJ – multioborová databáze open access e-časopisů.
  • ERIH – katalog vědeckých časopisů z oblasti humanitních a společenských věd.
  • Ulrichsweb – snadné vyhledání podrobných informací o různých typech periodik z celého světa.
  • SciVal – analytický nástroj k posouzení vědy a výzkumu, nabízející rychlý a snadný přístup k výzkumným výkonům výzkumných institucí a jejich přidružených výzkumných pracovníků z celého světa.

AKTUÁLNĚ

Prostřednictvím webinářů Ústřední knihovny UK nabízíme možnost dozvědět se více o tématice psaní odborného článku a volbě časopisu, prevence před publikováním v predátorských časopisech a problematice citačních metrik.

K tématu plagiátorství vydala Univerzita Karlova v loňském roce dvě příručky, které jsou volně k dispozici zde:

Dotazy ohledně plagiátorství a akademické integrity je možné směřovat na adresu centrální podpory Turnitinu , případně MUDr. Josefa Fontanu, který je garantem projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích.

Upozorňujeme na webináře „Kde je hranice plagiátorství" a "Contract cheating neboli práce psané na zakázku" realizované European Network for academic Integrity. Informace ZDE.

Na stránkách Ústřední knihovny UK byly aktualizovány informace ke slevám a voucherům na publikování v režimu open access u vybraných vydavatelů ( viz „Slevy pro autory z UK“)