Ústřední knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně en

Aktuality

23.05.2017 –

Studovna anglického jazyka a literatury v Celetné je z provozních důvodů v pátek 26. 5. 2017 otevřena jen do 15.00. Děkujeme Vám za pochopení.

12.05.2017 – Hledáme pomocné studentské síly

Hledáme do naší knihovny pomocné studentské síly z řad studentů fakulty: pro pomocné práce vyplývající z organizace knihovního fondu ve skladech knihovny, zakládání vrácených knih, pomoc při prvotní evidenci knih,pomoc při stěhování v depozitářích a při revizi knihovního fondu apod. Možnost dlouhodobé spolupráce. Více informací u vedoucí knihovny, tel. 221900223, knihovna@pedf.cuni.cz.

09.05.2017 – Nové knihy v dubnu

Na stránce nové knihy si můžete prohlédnout seznam knih a kvalifikačních prácí, které byly zařazeny do fondu knihovny v průběhu dubna.

04.05.2017 – Noc literatury

Ve středu 10. května proběhne akce Noc literatury. Ta přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Záměrem akce je netradičním způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení v atraktivních, či běžně nepřístupných místech. Výběr ze současné evropské literární scény poodhalí kouzlo velkých i malých literatur v přednesu hereckých osobností, které vám představí ukázky z nových překladů děl evropských autorů. Akci organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Odehrává se nejen v Praze, ale také na pobočkách Českých center v zahraničí a ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků také v dalších městech České republiky.

03.05.2017 – Portál OpenAIRE

Agregátor otevřeného obsahu z evropských vědeckých repozitářů a časopisů. Portál OpenAIRE nabízí rozsáhlou paletu služeb nad otevřeným obsahem evropských vědeckých repozitářů, archivů a časopisů. V rámci jednoho vyhledávacího rozhraní je možné kromě vědeckých publikací vyhledávat také výzkumná data, projekty, lidi, organizace a poskytovatele dat.

03.05.2017 – Zkušební přístup k časopisům vydavatelství De Gruyter

Až do 30. 6. je možný zkušební přístup k časopisům vydavatelstvní De Gruyter)

21.03.2017 – „Aprílové čtení z WC Papers“ aneb „ Literární poklesky chemiků a chemické poklesky literátů“

Ústřední knihovna PedF UK a Univerzita třetího věku srdečně zvou na seznámení s literárními poklesky chemiků a chemickými poklesky literátů, které se uskuteční 12. dubna 2017 od 14 hodin v učebně R 231.

16.03.2017 – Zkušební přístupy do databází

Do 30. 4. máte možnost zkušebního přístupu do databáze ProQuest Dissertations & Theses Global. Obsahuje více než 2 miliony disertačních a diplomových prací z předních světových univerzit. Více informací naleznete v letáku.

Do 15. 5. máte k dispozici zkušební přístup ke všem časopisům a knižním sériím vydavatelství Emerald. Více informací naleznete na Portálu elektronických zdrojů.

15.03.2017 – Práce se čtenářským kontem v systému ALEPH

Víte, jak si zarezervovat knihu? Jak si online prodloužit výpůjčky? Vše o práci se čtenářským kontem v systému ALEPH se dovíte v prezentaci, kterou pro zájemce z řad studentů i zaměstnanců připravila Ústřední knihovna PedF. Zveme Vás do studovny v přízemí Magdalény Rettigové 4 dne 3. dubna 2017 ve 14 hodin.

14.03.2017 – Aktualizace doplňku Citace PRO

Doplněk citačního manažeru Citace PRO pro MS Word byl aktualizován. Nová verze umožňuje například vkládání více zkrácených citací do jedné závorky v textu, nebo automatické přidávání písmen v soupisu literatury u více titulů jednoho autora, které vyšly v jednom roce. Doplněk můžete získat po přihlášení do manažeru Citace PRO.

Archiv aktualit