Ústřední knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně

Aktuality

22.02.2017 – Autorská poetika a interkulturní aspekty recepce díla Michaela Endeho

Ústřední knihovna PedF UK zve všechny zájemce na přednášku PhDr. Tamary Bučkové, Ph.D. o díle německého spisovatele fantasy a literatury pro děti, Michaela Endeho. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. března 2017 od 17:30 hodin ve studovně ÚK v přízemí budovy fakulty Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

15.02.2017 – Vyhledávání v informačních zdrojích pomocí discovery služby UKAŽ

Ústřední knihovna PedF UK zve studenty a zaměstnance na seznámení s celouniverzitní vyhledávací službou „Ukaž“, která umožňuje studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy prohledávat z jednoho místa dostupné elektronické zdroje a tištěné dokumenty umístěné v knihovnách UK. Prezentace proběhne v pondělí 6. března od 14 hodin ve studovně ÚK v budově fakulty Magdalény Rettigové 4.

30.01.2017 – Informativní setkání katederních správců OBD

Ústřední knihovna PedF UK zve na informativní setkání katederních správců OBD, které proběhne 6. února 2017 od 14 hodin ve Studovně ÚK v budově fakulty Magdalény Rettigové 4. Vítáni jsou i další zájemci o problematiku sběru dat o publikační činnosti z PedF UK.

20.01.2017 – Zjednodušte si citování s Citace.com

Služba Citace.com připravila videokurz Zjednodušte si citování s Citace.com. Představuje v něm základy citování a práci v citačním manažeru Citace PRO.

18.01.2017 – Nové knihy v prosinci

Na stránce nové knihy si můžete prohlédnout seznam knih a kvalifikačních prácí, které byly zařazeny do fondu knihovny v průběhu prosince.

10.01.2017 – Zkušební verze databází EBSCO

Do konce března 2017 jsou zpřístupněny zkušební verze databází EBSCO zaměřené na hudbu, humanitní vědy a akademická periodika. Jejich seznam naleznete na Portálu elektronických zdrojů, vyhledávat v nich můžete i v EDS.

09.12.2016 – Změna podmínek výpůjček

Koncem roku 2016 přecházíme na matici řízení výpůjčního protokolu jednotnou pro všechny knihovny UK. Budou se měnit podmínky pro výpůjční lhůty a zpozdné. Více informací zde.

Prosíme, o prodloužení nebo vrácení Vašich výpůjček, aby se případné pokuty vypočítaly podle stávajících pravidel. Naše knihovna je otevřena do 22. 12. 2016 do 16.00.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátku.

01.12.2016 – Predátorské časopisy ve Scopusu

V listopadu 2016 představili autoři z CERGE-EI studii o predátorských časopisech v databázi Scopus. Studii, prezentaci ze semináře a videozáznam si můžete prohlédnout zde.

24.11.2016 – Nové časopisy zpřístupněné v Krameriovi

Zdigitalizované časopisy Škola, Národní škola a Česká škola, které vycházely ve druhé polovině 19. století, byly zpřístupněny v systému Kramerius. Zde si můžete procházet plné texty článků, popřípadě si je stáhnout ve formátu PDF.

23.11.2016 – Přednáška o díle R. M. Rilka

Ústřední knihovna PedF UK srdečně zve na přednášku doc. PhDr. Viery Glosíkové, CSc. “Dílo R. M. Rilka v českém a evropském kontextu”, která se uskuteční 15. prosince 2016 od 18:00 ve studovně knihovny, v přízemí Magdalény Rettigové 4.

Archiv aktualit