Ústřední knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně en

Aktuality

21.03.2017 – „Aprílové čtení z WC Papers“ aneb „ Literární poklesky chemiků a chemické poklesky literátů“

Ústřední knihovna PedF UK a Univerzita třetího věku srdečně zvou na seznámení s literárními poklesky chemiků a chemickými poklesky literátů, které se uskuteční 12. dubna 2017 od 14 hodin v učebně R 231.

16.03.2017 – Zkušební přístupy do databází

Do 30. 4. máte možnost zkušebního přístupu do databáze ProQuest Dissertations & Theses Global. Obsahuje více než 2 miliony disertačních a diplomových prací z předních světových univerzit. Více informací naleznete v letáku.

Do 15. 5. máte k dispozici zkušební přístup ke všem časopisům a knižním sériím vydavatelství Emerald. Více informací naleznete na Portálu elektronických zdrojů.

15.03.2017 – Práce se čtenářským kontem v systému ALEPH

Víte, jak si zarezervovat knihu? Jak si online prodloužit výpůjčky? Vše o práci se čtenářským kontem v systému ALEPH se dovíte v prezentaci, kterou pro zájemce z řad studentů i zaměstnanců připravila Ústřední knihovna PedF. Zveme Vás do studovny v přízemí Magdalény Rettigové 4 dne 3. dubna 2017 ve 14 hodin.

14.03.2017 – Aktualizace doplňku Citace PRO

Doplněk citačního manažeru Citace PRO pro MS Word byl aktualizován. Nová verze umožňuje například vkládání více zkrácených citací do jedné závorky v textu, nebo automatické přidávání písmen v soupisu literatury u více titulů jednoho autora, které vyšly v jednom roce. Doplněk můžete získat po přihlášení do manažeru Citace PRO.

14.03.2017 – Webináře WOS

Ústřední knihovna PedF nabízí možnost sledovat ve studovně webináře pro začínající uživatele produktů společnosti Claritative Analytics:

  • 10. 4. 2017, 10:00 – 11:30

Web of Science Core Collection – mezinárodní citační databáze vědeckých článků, konferenčních příspěvků a vědeckých monografií se záznamy od roku 1900 do současnosti.

  • 11. 4. 2017, 10:00 – 11:30

Journal Citations Reports – analytický nástroj pro hodnocení časopisů.

13.03.2017 – Nové knihy v únoru

Na stránce nové knihy si můžete prohlédnout seznam knih a kvalifikačních prácí, které byly zařazeny do fondu knihovny v průběhu února.

03.03.2017 – Děkanský den 8. 3. 2017

Ve středu 8. 3. 2017 bude celá Ústřední knihovna zavřena – děkanský den. Výpůjčky, které měly být v tento den vráceny, jsou prodlouženy do 13. 3. 2017.

22.02.2017 – Autorská poetika a interkulturní aspekty recepce díla Michaela Endeho

Ústřední knihovna PedF UK zve všechny zájemce na přednášku PhDr. Tamary Bučkové, Ph.D. o díle německého spisovatele fantasy a literatury pro děti, Michaela Endeho. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. března 2017 od 17:30 hodin ve studovně ÚK v přízemí budovy fakulty Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

15.02.2017 – Vyhledávání v informačních zdrojích pomocí discovery služby UKAŽ

Ústřední knihovna PedF UK zve studenty a zaměstnance na seznámení s celouniverzitní vyhledávací službou „Ukaž“, která umožňuje studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy prohledávat z jednoho místa dostupné elektronické zdroje a tištěné dokumenty umístěné v knihovnách UK. Prezentace proběhne v pondělí 6. března od 14 hodin ve studovně ÚK v budově fakulty Magdalény Rettigové 4.

30.01.2017 – Informativní setkání katederních správců OBD

Ústřední knihovna PedF UK zve na informativní setkání katederních správců OBD, které proběhne 6. února 2017 od 14 hodin ve Studovně ÚK v budově fakulty Magdalény Rettigové 4. Vítáni jsou i další zájemci o problematiku sběru dat o publikační činnosti z PedF UK.

Archiv aktualit