Podmínky půjčování knihovních dokumentů přemístěných do depozitáře v Brandýse

Část fondu periodik a encyklopedií byla trvale přesunuta z knihovny v ulici M. Rettigové do budovy Pedagogické fakulty v Brandýse. Seznam převezených dokumentů zde.

V Centrálním  katalogu UK-PedF je takový titul nadále veden jako vlastnictví naší knihovny - ve sloupci nazvaném „Exempláře“ se objeví: „PedF M. Rettigové“ - a po rozkliknutí tohoto údaje najdete ve sloupci „Sbírka“ informaci: „Brandýs-depozitář“.

Pokud požadujete kopii, klikněte u vybraného exempláře na tlačítko „Kopie“ a vyplňte formulář. Při této akci musí být uživatel přihlášen. Kopie lze také objednat nebo naopak objednávku stornovat na e-mailové adrese jan.samohejl@pedf.cuni.cz nebo na telefonu 221 900 149.

Požadavek musí být vznesen nejpozději ve středu do 12:00, středa odpoledne je vyhrazena pro vyřízení požadavků. Zprávu o splnění objednávky obdržíte mailem nebo telefonicky obvykle během následujícího dne (čtvrtka)

Cena za kopii je 3 Kč/A4, rozsah objednané rozmnoženiny je stanoven na maximálně 40 stran/požadavek. Nelze požadovat kopii celého svazku. Kopie budete mít připravené ve výpůjčním protokolu.

Ve výjimečných případech lze dopravit originální dokumenty do studovny v ulici M. Rettigové, kde budou připraveny k prezenčnímu studiu.