Ústřední knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně en

Open Access - základní údaje a odkazy

oa-new-img001.png

Co je Open Access a proč otevřeně publikovat

Open Access

Dva modely OA:

Zlatá cesta - publikování  recenzovaných vědeckých článků v tzv. otevřených časopisech. Databáze otevřených časopisů - např. https://doaj.org/

Zelená cesta - publikování v časopisech, které povolují autorům auto-archivaci např. preprintu nebo postprintu v otevřených repozitářích nebo na vlastních webových stránkách.

Výhody OA:

Více:

Základní mezinárodní ujednání o OA:

Univerzita Karlova a OA

OA časopisy na UK

Repozitáře UK

Horizont2020 a OA

Příjemci grantů Horizont 2020 jsou povinni zveřejnit publikace související s projekty tak, aby bylo možno je minimálně volně číst, stahovat a tisknout. Metadata těchto publikací musí být dostupná v otevřených repozitářích. Více zde.

Výběr časopisu a rizika otevřeného publikování

Riziko pro autory představují tzv. predátoři - vydavatelé, kteří se snaží autory zlákat k publikování a inkasovat od nich autorské poplatky. Vydávají své časopisy za prestižní a impaktované, napodobují názvy zavedených časopisů, zneužívají jména známých vědců apod. Autoři by si měli vždy ověřit časopis, ve kterém chtějí publikovat, v tzv. Beallově seznamu predátorských časopisů https://scholarlyoa.com/individual-journals/, https://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/ nebo vydavatelů https://scholarlyoa.com/publishers/ a zároveň si ověřit impact factor nebo SJR časopisu. Beallovy seznamy jsou průběžně doplňovány a vznikají i další pomůcky na pomoc autorům.

OA knihovník na PedF

Martina Růžičková, tel. 221 900 179, martina.ruzickova@pedf.cuni.cz