Užívání personálních identifikátorů autorů PedF UK

Užívání a evidenci personálních identifikátorů autora ošetřuje Opatření rektora č. 24/2018 o evidenci tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově.

Toto Opatření rektora ukládá zaměstnancům, kteří vykazují tvůrčí vědeckou činnost, povinnost evidovat své identifikátory autora v systému IS Věda. Identifikátory je třeba zde zanést osobně nebo s pomocí fakultního koordinátora. Zaměstnanci a studenti doktorského studia tak musí učinit do dvou měsíců od vzniku jejich pracovněprávního či studijního vztahu s UK, nejpozději však v den vložení prvního výsledku tvůrčí činnosti tamtéž.

Jedná se především o identifikátory

  1. ORCID ID,
  2. ResearcherID databáze Web of Science a
  3. Scopus Author ID databáze Scopus.

Opatření ukládá autorům povinnost uvádět u všech publikací českou, příp. anglickou variantu afiliace dle přílohy č. 2 OR 18/2012, více viz Správná forma uvádění institucionální afiliace autorů z PedF UK  

Informace o evidenci identifikátorů na stránkách Ústřední knihovny

Metodickou podporu v oblasti správy profilů a uvádění personálních identifikátorů poskytuje autorům fakultní koordinátor evidence identifikátorů PhDr. Blanka Vorlíčková PhD., tel: 221 900 134.

Návody pro zřízení ORCID ID a práci s identifikátory