Aktuální verzi této stránky naleznete zde

Evidence publikační činnosti PedF UK a hodnocení VaVaI

Evidence tvůrčí činnosti je upravena prostřednictvím Opatření rektora č. 40/2021.

Evidence probíhá na UK v databázi OBD (modulu portálu IS Věda).

V OBD jsou evidována data o výsledcích, která

  1. jsou každoročně odevzdávána do RIV (Rejstřík informací o výsledcích) VaVaI
  2. do RIV odevzdávána nejsou

Záznam o publikovaném/realizovaném výsledku by měl být pořízen do 3 měsíců od data vydání, resp. zveřejnění, nejpozději však do vyhlášeného termínu ukončení sběru dat za daný rok. Lokální správci mají na starost kontrolu záznamů a asistenci autorům na jednotlivých katederách/ústavech. Postup.

Uzávěrka sběru dat pro RIV je vždy poslední den měsíce února v daném roce.

Pokyny, návody a informace pro autory a katederní správce