Objednávání periodického tisku

Nákup tuzemských i zahraničních časopisů na fakultě realizujeme centrálně v knihovně formou předplatného.

Konsorcionální tituly umožňují on-line přístupy i do dalších titulů v rámci kolekcí konsorcií.

Odebírané tituly v tištěné + online formě aktualizujeme podle vašich požadavků.

Návrhy na nákup časopisu pro následující rok podávejte do konce srpna prostřednictvím formuláře.

Před vyplňením formuláře ověřte na webu knihovny v sekci Periodika, zda časopis neodebíráme.

Kontakt: Bc. Zuzana Krejčí, <zuzana.krejci@pedf.cuni.cz>, Tel: 221 900 179