Jak platit zpozdné za knihy?

Zpozdné můžete uhradit při osobní návštěvě knihovny platební kartou nebo hotově.

Částku je možné zaplatit i převodem na účet č. 107-3922010217/0100, při platbě prosím uveďte jako variabilní symbol platby své osobní číslo UK (ID čtenáře) a do poznámky své jméno.

Platbu můžete provést také s pomocí tohoto QR kódu, který můžete načíst ve své aplikaci pro el. bankovnictví. Platí zde stejné pokyny pro poznámku a variabilní symbol, jako u klasického převodu.

QR kód pro platbu

Aktuální výši zpozdného zjistíte v uživatelském kontu ve vyhledávači UKAŽ.