Elektronické knihy

Bookport

České odborné e-knihy zaměřené na pedagogiku, psychologii nebo medicínu z produkce nakladatelství Galén, Grada, Portál a dalších.

E-knihy dostupné pro studenty a zaměstnance PedF UK (Proquest Ebook Central)

Přímý přístup k elektronické verzi z IP adres UK a vzdálený přístup studentům a zaměstnancům UK, pro který je nutné mít aktivován login a heslo v CAS.

E-knihy dostupné na UK

  • Fraus - veškerá produkce nakladatelství Fraus v digitální podobě
  • UKAŽ – e-knihy
  • Publi eCUNI - České e-knihy z oblasti společenských a humanitních věd a lékařství a multimediální e-knihy