Česká periodika odebíraná Knihovnou PedF UK

Kliknutím na nápis Odkaz přejdete u časopisů dostupných online na jejich webovou stránku.

Kliknutím na signaturu přejdete u katalogizovaných časopisů na jejich záznam v UKAŽ.

Většina časopisů je dostupná ve studovně, odlišné umístění je uvedeno v odstavci Lokace mimo studovnu.

Označené časopisy (x) jsou ve studovně dostupné též online. Přístupové heslo vám poskytne služba.

Název časopisu

ISSN

Odkaz

Forma

Lokace mimo studovnu

Odkaz do CKIS

 

A / Věda a výzkum : magazín AV ČR

2533-784X

  P   A1035  

A2

1803-6635

  P      

Acta Comeniana

0231-5955

  P

Rett-sklad  

A174  

Andragogika v praxi

2336-5145

www.aivd.cz P   A1047  

Anthropologie

0323-1119

  P   A1023  

Biologie - chemie - zeměpis

1210-3349

http://bichez.pedf.cuni.cz/archiv/

P   A972  

Cantus

1210-7956

  P   A1027  

Cizí jazyky

1210-0811

  P   A55  

Časopis Matice moravské

0323-052X

  P   A1033  

Česká literatura

0009-0468

  P   A8  

Československá psychologie

0009-062X

  P

též KPsy

A63  

Český časopis historický

0862-6111

  P   A17  

Český jazyk a literatura

0009-0786

Archiv P   A4  

Člověk a výchova  

    P   A1032  

Čtenář

0011-2321

SFX P

Knihovna - interní

A799  

Dějiny a současnost

0418-5129

  P   A1024  

Dětský sluch

nemá

  P      

Didaktické studie

1804-1221

http://pages.pedf.cuni.cz/didakticke-studie/archiv/

P   A1008  

Dnešní svět

1801-4119

SFX E   A221  

Filozofický časopis

0015-1831

  P   A18  

Finanční, daňový a účetní bulletin

1210-5570

  P

EO

   

Flash Art

1336-9644

  P   A354  

FORUM

1211-1724, e1214-5726

http://iforum.cuni.cz/

P   A1040  

Geografické rozhledy

1210-3004

  P   A975  

Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

2533-7882, e2533-7890

http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/

P   A1030  

Historický obzor

1210-6097

  P   A916  

Host

1211-9938

Archiv P   A608  

Hudební rozhledy

0018-6996

  P   A623  

Hudební věda  

0018-7003

  P   A855  

Hudební výchova

1210-3683

Archiv čísel

P   A936  

Informatorium 3-8

1210-7506

  P   A976  

Kormidlo

nemá

  P   A1053  

Listy filologické

0024-4457

  P   A447  

Litteraria Pragensia : Studies in Literature and Culture

0862-8424

  P   A1054  

Marginalia historica

1804-5367

  P   A1005  

Mladá fronta DNES

1210-1168

  P

též SVP

   

Naše příroda

1803-0092

  P   A1011  

Naše řeč

0027-8203

  P   A40  

National Geographic

1213-9394

Archiv P   A857  

Ochrana přírody

1210-258X

  P   A98  

Opus musicum

0862-8505

  P   A755  

Orbis scholae

1802-4637, e2336-4637

http://www.orbisscholae.cz/

P   A1000  

Pedagogická orientace

1211-4669, e1805-9511

https://journals.muni.cz/pedor/issue/archive

P

též ÚVRV a KPP

A965  

Pedagogika

0031-3815, e2336-2189

http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?lang=cs

P   A11  

Philosophy of Education

1811-0916

  P   A1006  

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

0032-2324

Archiv P   A1038  

Poradce ředitelky mateřské školy

1804-9745

Pro přístup kontaktujte Zuzanu Krejčí P   A1039  

Prague Journal of English Studies

1804-8722, e2336-2685

Archiv čísel

P

Rett-knihovna

F47217  

Prevence  

1214-8717

Archiv čísel

P   A1044  

Psychologie dnes

1212-9607

  P   A983  

Respekt

0862-6545

  P      

Revue Prostor

0862-7045

  P   A1043  

Rodina a škola

0035-7766

  P   A109  

Romano džaniben

1210-8545

  P   A1003  

Rozhledy matematicko-fyzikální

0035-9343

  P

též KMDM

A64  

Řízení školy  

1214-8679

  P   A1045  

Řízení ve školství

2336-7768

  P   A1042  

Slavia

0037-6736

  P   A117  

Slovanský přehled

0037–6922

  P   A721  

Slovo a slovesnost

0037-7031

  P   A41  

Speciál pro střední školy: příloha časopisu Řízení školy  

1214-8679

  P      

Speciál pro školní družiny: příloha časopisu Řízení školy  

2336-4343

  P      

Speciál pro školní jídelny: příloha časopisu Řízení školy  

2336-6818

  P      

Speciální pedagogika

1211-2720

Archiv

P   A918  

Studia Comeniana et historica

0323-2220

  P

Rett-knihovna

F33124  

Studia paedagogica VÝMĚNA

1803-7437, e2336-4521

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/issue/archive P

Kpsy + ÚVRV

   

Svět literatury

2336–6729

Archiv čísel  P   A1028  

Školní poradenství v praxi 

2336-3436

  P   A1046  

Tělesná výchova a sport mládeže

1210-7689

  P   A39  

Třídní učitel a vedení třídy  

nemá

  P      

Tvar

0862-657X

Archiv čísel E      

Tvořivá dramatika

1211-8001

Archiv čísel P

též KPP

A986  

Týden

1210-9940

  P      

Učitel matematiky

1210-9037

  P

též KMDM

A987  

Učitelské noviny

0139-5718

  P

též ÚVRV a KPP

A52  

Umění/Art  

0049-5123, e1804-6509

  P   A768  

Vesmír

0042-4544, e1214-4029

  P   A50  

Výtvarná výchova

1210-3691

http://pages.pedf.cuni.cz/vytvarnavychova/uvodni-stranka/

P   A14  

Výživa a potraviny

1211-846X

  P   A1022  

Zdraví

0139-5629

  P   A1049  

Živa

0044-4812

  P

též KBES

A51