Ústřední knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně en

Pravidla pro používání Biblioboxu

Bibliobox umožňuje bezpečné a spolehlivé vrácení knih v pracovní dny vždy v provozní době fakulty.

Do Biblioboxu, prosíme, vkládejte výhradně knihy půjčené v Ústřední knihovně PedF v hlavní budově fakulty v Magdalény Rettigové 4.

Výpůjčky z jiných knihoven nemůžeme vracet.

Knihy vkládejte do Biblioboxu jednotlivě a hřbetem napřed.

Knihy vrácené prostřednictvím Biblioboxu Vám odepíšeme z Vašeho čtenářského konta následující pracovní den.

Pokud jsou na vrácené knihy již vystaveny sankční poplatky za zpozdné, zůstávají ve Vašem čtenářském kontě a uhradíte je při osobní návštěvě knihovny.

Knihy, které byly oproti stavu při půjčování jakkoliv poškozeny, ze čtenářského konta neodepíšeme.

Provedené transakce vrácení knih si můžete ověřit on-line prostřednictvím Vašeho čtenářského konta.

Knihy zapůjčené prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby doporučujeme vracet pouze při osobní návštěvě knihovny.

Vracení půjčených knih je bezpečné. Bibliobox je odolný proti neoprávněnému vyjmutí knih.