Stránky jsou ve výstavbě, děkujeme za pochopení

Ústřední knihovna PedF UK

Katalogy a databáze Služby Bibliografie O knihovně


OBHÁJENÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE


Analýza dvou duchovních kantát Ivana Kurze pro dětský sbor / Helena Staňková ; vedoucí diplomové práce Michal Nedělka. Praha, 2005. 83 s. : obr. + 1 CD.
   Dp1325

Antonín Dvořák - A comparison and analysis of the B minor cello concerto recordings & interpretation / Evangelos Kourentzis ; work supervisor Olga Kittnarova. Praha, 2005. 97 s.
   Dp1608

Cíle a metody pěvecké výchovy na II. stupni ZŠ / Eva Zilvarová ; vedoucí diplomové práce Zbyněk Blecha. Praha, 2005. 106, 3 s. : tab., notové ukázky.
   Dp1330

Činnosti navazující na poslech hudby na ZŠ / Roubíčková Olga ; vedoucí diplomové práce Hurníková Kateřina ; oponent diplomové práce Váňová Hana. Praha, 2005. 99 s., 15 s. příl. : notové ukázky.
   Dp1315

Dětská sborová tvorba Otmara Máchy / Lea Šebešová ; vedoucí práce Jana Veverková. Praha, 2005. 76 s., 39 s. notových příloh.
   Dp1326

Evropské školy klasického zpěvu a jejich uplatňování v českém školství / Jana Borková ; vedoucí práce Iva Volavá. Praha, 2005. 90 s., 2 s. notové příl. : obr.
   Dp1313

Forma v jazzu, resp. v hudbě jazzového okruhu / Lukáš Buk ; vedoucí diplomové práce Ivan Poledňák ; oponent diplomové práce Michal Nedělka. Praha, 2005. 119 s., 44 s. notových příl. : notové příklady + 6 CD.
   Dp1317

Janáček - pedagog / Martina Nováková ; vedoucí práce Vít Gregor ; oponent Věra Kopecká. Praha, 2005. 58 s.
   Dp1323

K metodice práce na klavírní technice / Magda Křesálková ; vedoucí práce Libuše Tichá. Praha, 2005. 68 s., 2 s. notových příloh.
   Dp1314

Osobnost Ralpha Vaughana Williamse se zaměřením na analýzu jeho VII. symfonie / Helena Velická ; vedoucí diplomové práce Petra Bělohlávková. Praha, 2005. 74 s., [13] s. příl. : portrét, notové ukázky.
   Dp1316

Piano methods for children aged 4-6 / Eleni Zeniou ; vedoucí práce Jarmila Kunzová. Praha, 2005. 96 s. : obr., notové ukázky + příloha v obálce.
   Dp1329

Problematika houslové hry dětí předškolního věku / Pavlína Balcarová ; vedoucí diplomové práce Jiří Tomášek. Praha, 2005. 117 s., 7 s. příl. : notové ukázky.
   Dp1598

Rozvoj hudebnosti u dětí předškolního věku prostřednictvím pěveckých činností / Karin Brodová ; vedoucí práce Miloš Kodejška. Praha, 2005. 139 s. : grafy, tab.
   Dp1213

Tvorba Petra Ebena pro dětské sbory / Solon Kladas ; vedoucí diplomové práce Stanislav Pecháček. Praha, 2005. 75 s., 17 s. příl. : fot., notové ukázky.
   Dp1320

Vytvoření podkladů pro tvorbu softwaru k procvičování intonačních dovedností / Jiří Hokeš ; vedoucí diplomové práce Jan Christen ; oponent diplomové práce Michal Nedělka. Praha, 2005. 71 s. : tab.
   Dp1319

Žák se specifickými vzdělávacími potřebami v hudební výchově se zaměřením na klavírní vyučování / Zuzana Wagnerová ; vedoucí práce Libuše Tichá. Praha, 2005. 102 s. : fot. příl.
   Dp1328

Živé slovo, hudba a dítě : umělecky pojatá výchova na 1. stupni ZŠ / Helena Hlaváčková ; vedoucí diplomové práce Jaroslav Herden. Praha, 2005. 152 s., 6 s. obr. příl. : tab., notové příklady.
   Dp1318

Zpět na tabulku