PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE
ŠUMNÍKOVÁ, Pavlína. Special Needs and Early Years: A Practitioners guide. Speciální pedagogika, 2007, roč. 17, č. 4, s. 293-294. ISSN 1211-2720.

ŠUMNÍKOVÁ, Pavlína; CERHA, Josef. Komunikace s nevidomým a slabozrakým pacientem. [Communication with blind and visual impairment pacient]. In Praktické lékařství. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2007, s. 49-52. ISBN 978-80-246-1348-2.

ŠUMNÍKOVÁ, Pavlína; CERHA, Josef. Lékař a hendikepovaný pacient. [Doctor and handicapped patient]. In Praktické lékařství. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2007, s. 111-115. ISBN 978-80-246-1348-2.ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU